Iets meer lucht voor zorgboerderij de Boterbloem

De provincie Noord-Holland is bereid om Amsterdam te ondersteunen voor het behoud van de Boterbloem. Dat liet Gedeputeerde Staten deze week weten aan de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur. Op initiatief van de Statenfracties van GroenLinks, 50PLUS en de SP boog de commissie zich over het voortbestaan van de ecologische zorgboerderij aan de rand van Amsterdam.

De ecologische zorgboerderij de Boterbloem, gelegen aan de rand van Amsterdam Osdorp, wordt al jaren ernstig bedreigd door een projectontwikkelaar, in handen van onder meer de provincie Noord-Holland, die er een bedrijventerrein van wil maken. De provincie Noord-Holland is, net zoals de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, voor 25 % eigenaar van de SADC (Schiphol Area Development Company N.V) dat de Boterbloem weg wil hebben om plaats te maken voor commerciële bedrijven.

Een motie van GroenLinks Amsterdam, die afgelopen maand steun kreeg van de voltallige gemeenteraad, geeft de Boterbloem voorlopig wat lucht. In die motie staat dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor Amsterdam. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond. Gedeputeerde Staten lieten weten dat zij ook de functie van de Boterbloem belangrijk vinden en dat zij de gemeente Amsterdam in het aandeelhoudersoverleg willen steunen als zij dit doel op tafel leggen. Gedeputeerde Staten vindt wel dat Amsterdam verantwoordelijk is voor de financiële consequenties.

GroenLinks Statenlid Zita Pels noemt het een stap in de goede richting, maar geeft ook aan de Boterbloem nog lang niet veilig is. “Wat ons betreft neemt ook de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de ecologische zorgboerderij. De Boterbloem is cultuurhistorisch erfgoed en is van grote waarde voor de stad en de provincie. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Het zou doodzonde zijn als deze plek zou verdwijnen.”