Het fietsbeleid van de provincie Noord-Holland moet beter en doelgerichter. Dat schrijft GroenLinks in het initiatiefvoorstel ‘Fiets’ dat vandaag wordt ingediend. Uit onderzoek dat de fractie naar de gesteldheid van het fietspadennetwerk in de provincie heef laten uitvoeren blijkt dat op sommige plekken de veiligheid voor fietsers achteruit is gegaan, het fietspaden netwerk nog veel ontbrekende schakels kent en goede bewegwijzering ontbreekt. 
 

Servaz van Berkum, woordvoerder Verkeer van GroenLinks Noord-Holland: “GroenLinks wil dat de fietser in Noord-Holland koning wordt. Het is geweldig dat zoveel mensen gebruik maken van het vlotste, gezondste en ook nog eens meest milieuvriendelijke vervoermiddel. Maar ondanks de ongekende populariteit verliest de fietser het in onze provincie te vaak van de automobilist.

Oversteekplaatsen op provinciale wegen zijn niet altijd even veilig, in een aantal gemeenten zijn gevaarlijke situaties in stand gehouden nadat de provincie aan de weg heeft gewerkt en er blijken veel knelpunten in het netwerk te zitten. Dat kan en moet anders. In plaats van zich steeds verder terug te trekken vindt GroenLinks dat de provincie een veel actievere rol moet spelen in het fietsbeleid.”

GroenLinks vindt het niet te verkopen dat een steeds groter deel van de provinciale begroting voor verkeer en vervoer naar de aanleg en vooral het onderhoud van autowegen gaat, terwijl er steeds minder geld is voor de financiering van nieuwe fietspaden. GroenLinks wil dit weer in evenwicht brengen door voor elke geïnvesteerde euro voor de auto ook één euro te investeren in de fiets en het openbaar vervoer.