In de regionale energiestrategieën (RES-sen) hebben we daar ook afspraken over gemaakt. Bij duurzame energieprojecten moet 50% in lokaal eigendom zijn. Hiermee proberen we de rol van energiecoöperaties in nieuwe projecten te bevorderen en daarmee gaan we voor een energietransitie die de verschillen verkleind en waarin iedereen kan meedoen.

Toch zijn veel coöperaties jaren bezig met een zonneveld, een groot dak vol met zonnepanelen of een windmolen. Trajecten voor dit soort projecten kennen veel onzekerheden, kosten veel geld en tijd. En soms vindt een project uiteindelijk toch geen doorgang.

In ons coalitieakkoord spraken we af onze klimaatdoelen te halen én energiecooperaties beter te ondersteunen. Daarvoor hebben we energiecoöperaties die zich hiervoor hard maken keihard nodig. Om hen te helpen om het traject vol te houden tot realisatie willen we financiële en planologische risico’s beperken voor energiecoöperaties.

Voor verdere mogelijkheden om risico’s voor energiecoöperaties af te dekken en bij te dragen via provinciale subsidiëring en via plan-juridische kennis kijken we naar het Landelijk Ontwikkelfonds. Hiervoor moeten de financiën goed op een rij gezet worden. GroenLinks hoopt van harte dat we binnenkort kunnen melden dat Noord-Holland meedoet in dit Ontwikkelfonds.

Daarnaast agendeerde we samen met de PvdA een stuk over Klimaatrechtvaardigheid en Energiearmoede. Gedeputeerde Staten beaamde dat het tegengaan van energiearmoede de aandacht heeft, wel passend bij onze rol als middenbestuur. Later dit jaar gaan we daar verder invulling aan geven, we willen bijvoorbeeld kijken hoe we particuliere verhuurders kunnen stimuleren hun woningen te verduurzamen.