In Beverwijk komt longkanker gemiddeld 25 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de GGD over de periode 2004-2018. Over de oorzaak doet de GGD geen harde uitspraken, maar in het onderzoek wordt luchtvervuiling door onder meer fijnstof als een van de mogelijke oorzaken genoemd.GroenLinks kaart zowel in de provincie Noord-Holland als in de rest van Nederland al decennia lang aan dat luchtvervuiling een van de grootste bedreigingen is voor een gezond leven.

Vieze lucht veroorzaakt longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker en is in Nederland dan ook de derde doodsoorzaak, na roken en overgewicht. Bovendien heeft luchtvervuiling ook ernstige nadelige effecten op zwangere vrouwen en geboortegewicht.

De lucht is in de IJmond veel vuiler dan in de rest van Nederland, dit is geen verrassing want een groot deel van de verontreiniging komt van Tata Steel. Zo is het bedrijf de grootste loodvervuiler van het land volgens het RIVM en is recent gebleken dat de uitstoot van de sinterfabriek van Tata Steel tot twee keer groter meer was dan wat volgens de verleende vergunning is toegestaan. Voor GroenLinks Noord-Holland is dit de reden om erop toe te zien dat de provincie streng optreedt tegen het bedrijf. Staal is een essentieel onderdeel in de moderne samenleving, maar Tata Steel kan en moet nog grote en reële stappen zetten om de uitstoot te gaan minimaliseren.

Maar niet alleen in de IJmond is de luchtkwaliteit onder de maat. In andere delen van Noord-Holland zorgen intensieve industrie en druk verkeer ervoor dat mensen helaas dag in dag uit vieze lucht moeten inademen.

GroenLinks investeert daarom liever in openbaar vervoer, veilige en brede fietspaden en wandelpaden, dan in vervuilende benzine-auto’s. Het is ook de reden waarom we in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken een stokje hebben gestoken voor de nieuwe Duinpolderweg, waarom we ons blijven inzetten voor verduurzaming van de zeehavens en waarom GroenLinks vindt dat we moeten investeren in snelle treinverbindingen als alternatief voor korte afstandsvluchten en waarom we bedrijventerreinen moeten verduurzamen. Tot slot willen wij dat de provincie snelheidsverlagingen op provinciale wegen gaat onderzoeken.

De bovengenoemde oplossingen zijn slechts een greep uit de maatregelen die GroenLinks in de provincie Noord-Holland in wil voeren. Gezondheid staat voor ons altijd voorop. De provincie mag haar ogen niet sluiten voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling als de groene en duurzame alternatieven voor handen liggen.

foto: Martijn Beekman.