Alwin blogt: GS wedt op het verkeerde paard als het om Pallas gaat

Terwijl de vraagtekens over de noodzaak van een nieuwe reactor in Petten steeds groter worden, gaat de provincie het laatste deel van een lening overmaken aan de Stichting Voorbereiding Pallasreactor. Die reactor in Petten produceert medische isotopen die worden gebruikt bij de behandeling van onder meer kanker en hart- en vaatziekten. Het gaat om 17,5 miljoen euro. Daarmee komt het totale bedrag dat de provincie nu in Pallas heeft gestoken op 40 miljoen euro. Het Rijk heeft net zoveel geïnvesteerd.

GroenLinks is geen voorstander van de lening aan Pallas. Natuurlijk niet omdat we tegen de productie van medische isotopen zijn, maar omdat er een kansrijk alternatief voorhanden is. Namelijk Lighthouse, dat naar verwachting in 2020 productierijp is. Die technologie is niet alleen goedkoper, maar ook  een stuk veiliger. Het volume aan radioactief afval dat hierbij vrijkomt is veel kleiner en bovendien minder schadelijk. Tel uit je winst, zou je zeggen. Maar dat doet Gedeputeerde Staten nou juist niet: die zetten alleen in op Pallas. Het is voor ons een raadsel waarom ze niet de ruimte willen geven aan een kansrijk alternatief dat veel veiliger en goedkoper is.

Afgelopen voorjaar leek het er heel even op dat Lighthouse serieus in beeld zou komen. Minister Wiebes stelde in de Tweede Kamer dat het Rijk, in tegenstelling tot de provincie, tot 2020 op twee paarden (Pallas en Lighthouse) blijft wedden. Na 2020 zou de keuze gemaakt kunnen worden.  Minister Wiebes wedde tenminste nog op twee paarden, Gedeputeerde Staten blijft met haar keuze voor Pallas op het verkeerde paard wedden wat GroenLinks betreft. Het provinciebestuur kon trouwens de uitspraak van minister Wiebes missen als kiespijn.  Gedeputeerde Bond (CDA) beklaagde zich in de krant dat Wiebes ‘onrust creëerde’ en refereerde nog maar eens aan het feit dat Noord-Holland nu alleen wil inzetten op Pallas.

Het krampachtig vasthouden van Gedeputeerde Staten aan Pallas is niet zonder risico. Pallas is afhankelijk van private financiers om de benodigde middelen voor de bouw op tafel te krijgen. In het Noord-Hollandse coalitieakkoord is afgesproken dat alleen middelen beschikbaar zouden worden gesteld voor Pallas als er een geactualiseerde en sluitende business case is. Nu is die voor Statenleden moeilijk te doorgronden, maar feit is wel dat er geen enkele garantie is dat die sluitend is. Volgens Gedeputeerde Staten schijnt er interesse te zijn, maar ondertussen is er nog geen private partij die haar handtekening gezet heeft. Kortom: als het niet rondkomt, kan de provincie waarschijnlijk fluiten naar haar geld.

Gisteren gaf de commissie Economie, Energie en Bestuur haar ‘wensen en bedenkingen’ over het beschikbaar stellen van de derde en laatste lening van 17,5 miljoen euro. GroenLinks roept Gedeputeerde Staten om met een open blik te kijken naar kansrijke alternatieven en een fundamenteel debat te voeren over waarom we nog miljoenen zouden willen investeren in verouderde techniek.