Wie is Thijs?

Ik ben Thijs Maartens (26), geboren en opgegroeid in Edam. Na de middelbare school heb ik politicologie gestudeerd in Amsterdam en inmiddels woont ik er zeven jaar. Tijdens mijn studie raakte ik steeds meer doordrongen van de ernst van het klimaatprobleem. Reden om bij GroenLinks actief te worden. Ik groeide door binnen de partij tot fractiemedewerker in Noord-Holland en als beleidsmedewerker bij de Natuur en Milieufederatie, eerst tegen de uitbreiding van Schiphol en nu op het behoud van natuur en landschap

Waar staat Thijs voor?

Ik wil me inzetten voor een klimaatrechtvaardige transitie naar een groen en duurzaam Noord-Holland. De energietransitie komt op gang. We zien nu dat het vooral rijke inwoners zijn die profiteren van de opwek van duurzame energie. Nu staat de warmtetransitie op de rol, laten we zorgen dat iedereen daarvan kan meeprofiteren. Ook wil ik me inzetten voor een gezond Noord-Holland. Rond Schiphol heb ik gezien wat geluid en uitstoot door industrie met omwonenden kan doen. Belangen van TATA en Schiphol leggen nu teveel beslag op de omgeving. Dat moet en kan anders!