Wie is Remco?

Ik ben Remco Doorn en woon met Marjon in Spijkerboor. Na een studie culturele antropologie volgde een zeer diverse carrière: cultuur, sport, passagiersvaart, veiligheid, jongeren, branchevertegenwoordiging. Het lijkt alle kanten op te schieten, maar er zijn twee duidelijke lijnen te herkennen: jongeren en veiligheid. Momenteel geef ik sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen aan jeugd en ben sinds 2010 raadslid in Wormerland. Mijn advies voor maart: maak door je stem een betere geografische verdeling van fractieleden over de provincie mogelijk.

Waar staat Remco voor?

Er staat veel te gebeuren de komende jaren. De provincie heeft verantwoordelijkheid gekregen over het stikstofdossier en de huidige landbouw en industrie vragen om een transformatie. De relatie met woningbouw is dringend en het wordt niet makkelijker als Schiphol stikstofrechten opkoopt en provincies over hun grens gaan shoppen. Maar een andere vraag dringt zich ook op: móeten we wel bouwen, als klimaatverandering Noord-Holland onder druk zet? Een duidelijke strategie voor zowel de korte als de lange termijn is noodzakelijk. De Provinciale Staten zullen deze in nauw overleg met de gemeentelijke raden moeten ontwikkelen. Dat betekent ook een intensivering van het contact tussen de provinciale en gemeentelijke fracties.