Even voorstellen

In 1971 ben ik geboren in Goes (Zeeland). Twee jaar groeide ik in het Zeeuwse land, maar daarna heb ik altijd in Noord-Holland gewoond. Opgegroeid in het landelijke Andijk, daarna gestudeerd in Amsterdam en nu alweer meer dan 20 jaar woonachtig in de Zaanstreek. Ik ben vader van drie zonen, ik (race)fiets graag en geniet dan van het mooie Noord-Hollandse landschap. Verder ben ik in het dagelijkse leven directeur van een natuur- en milieucentrum.

Waar staat Paul voor?

Bijna 10 jaar lang ben ik actief geweest in de gemeenteraad van Zaanstad. Daar heb ik er o.a. voor gezorgd dat er een lokaal klimaatakkoord is gekomen en dat er meer aandacht is gekomen voor burgerparticipatie. Als Statenlid zet ik mij graag in om Noord-Holland duurzamer, groener en sociaal eerlijker te maken. Ik ga graag open en eerlijk het gesprek aan met inwoners van Noord-Holland.

Wat wil je de komende periode bereiken?

Als Statenlid zal ik mij met name bezig gaan houden met het onderwerp “Leefomgeving”. Dit is een zeer breed onderwerp. Mijn streven is dat de leefomgeving van Noord-Hollanders schoner en gezonder zal worden. De provincie moet daarvoor duidelijke regels stellen. En Omgevingsdiensten moeten versterkt worden, zodat ze meer mogelijkheden krijgen om handelend te kunnen optreden tegen grote vervuilers als Tata Steel.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN NOORD-HOLLAND ERUIT?

Noord-Holland is een prachtige provincie met een ongelooflijke variëteit aan natuur. We moeten zuinig zijn op met name het veenweidelandschap, de duingebieden en de Waddenzee. De provincie moet daar prioriteit aan geven, boven de vervuilende industrieën. Er moet serieus geïnvesteerd worden in landschapsbeheer en natuurbehoud.

Nevenfuncties

  • Directeur van het Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC).
  • Tekstschrijver en eigenaar van MeerMusical (musicals voor het basisonderwijs).
Paul is aanspreekpunt voor de regio's West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stedebroec) en Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)