Wie is Maarten?

Ik ben Maarten Abspoel, 41 jaar en woon met mijn vriendin en twee kinderen sinds zes jaar in Haarlem. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeerde daar geschiedenis, onderwijskunde en filosofie. Ik heb overwegen in het middelbaar onderwijs, als leraar geschiedenis, maatschappijleer en als leidinggevende. Vervolgens ben ik mij gaan inzetten voor verschillende politiek-maatschappelijke initiatieven. Elektrisch autodelen en het verplanten van bomen, zitting nemen in ‘de wijkraad’ van mijn wijk in Haarlem en deelname aan het bestuur van GroenLinks Haarlem. Ik heb uiteenlopende mensen en belangengroepen gesproken, en ik heb mij ingezet om hen, ons, bij en tot elkaar te laten komen. Zeker in deze tijden van polarisatie is dat essentieel.

Waar staat Maarten voor?

Ik voel de druk om per direct iets, véél, aan de klimaat- én de biodiversiteitscrisis te doen enorm. Tegelijkertijd is de toenemende welvaartsongelijkheid een verkeerde zaak en is het zaak dat we daar ook als provincie meer aan doen. Ik wil bijdragen leveren ten aanzien van bewustwording, dialoog, debat, het vergroten van draagvlak, wetgeving en systeem-wijzigingen. Ik vind daarbij ‘het politieke handwerk’ in de Provinciale Staten buitengewoon interessant en ik denk dat ik voor ons het een en ander zal weten te bewerkstelligen. Tot slot heb ik goede contacten met de afdelingen van GroenLinks Haarlem, Haarlemmermeer, Bloemendaal en Velsen, ‘de zuidwesthoek’ van onze provincie, en zal ik de thema’s die hier leven op de agenda zetten.