Even voorstellen

Ik ben Anouk Gielen, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en daar woon ik nog steeds met veel plezier. Naast het werk in de Provinciale Staten ben ik werkzaam als campagnestrateeg. Omdat campagne voeren nou eenmaal het allerleukste om te doen is en omdat ik dat ook een belangrijke manier vindt om verandering voor elkaar te krijgen. 

Waar staat Anouk voor?

Mijn generatie is de laatste die het tij van de klimaatcrisis nog kan keren. En juist voor ons zijn die grote crisissen die op ons afkomen het meest urgent. Ik voel me verantwoordelijk om aan oplossingen te werken. We zijn hier beland door altijd vanuit economische groei te denken, in plaats vanuit het geluk en de gezondheid van mens en natuur. Dat tij moeten we keren. En dat is waarom een weg uit de klimaatcrisis alleen maar een eerlijke, rechtvaardige en sociale weg kan zijn. Daarom heb ik voor GroenLinks gekozen. Sinds 2019 ben ik namens onze partij lid van de Provinciale Staten. 

Wat wil je komende periode bereiken?

Komende periode hoop ik door te mogen werken aan die oplossingen. We hebben een mooi coalitieakkoord gesloten, met onder andere extra inzet op co2-reductie en extra inzet voor onze circulaire economie. Ik hoop dat we daar mooie resultaten op gaan behalen en dat we daar ook in samen kunnen werken met de coalitie en met de oppositie. En ik hoop natuurlijk dat we het in onze fractie ook gewoon heel leuk gaan hebben komende jaren! 

Hoe ziet de toekomst van Noord-Holland eruit?

De toekomst van Noord-Holland is wat mij betreft een groene en een eerlijke. Met een eerlijke economie, die binnen de grenzen van mensen en van onze planeet bestaat en opereert. Met ruimte om te zijn wie je bent, met ruimte voor onze natuur en met een schone en gezonde basis voor al onze inwoners. 

Nevenfuncties

  • Campagnestrateeg bij Meute