Vandaag maakt de kandidatencommissie haar voordracht voor een nieuw bestuur bekend! De commissie draagt MaartenJan Hoekstra voor als beoogd voorzitter en Ineke Bozelie als beoogd pennnigmeester.

 

In Marianne van Leeuwen, Hannie Lutke Schipholt, Margriet Luttikhuizen, Lilian Peters, Karin Rienstra, Arjen Ronner en Maarten Schollaardt ziet de commissie enerzijds ervaren en anderzijds talentvolle nieuwe bestuursleden.

Van de zittende bestuursleden hebben Wouter Hakhoff, de huidige voorzitter, en Samir Bashara aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen, beiden in verband met andere GroenLinks-verplichtingen. Via deze link stellen de kandidaten zich nader voor. 

Uiteraard is het finale woord aan de leden van GroenLinks in Noord-Holland, die op de provinciale ledenvergadering (PLV) van 1 februari a.s. het nieuwe bestuur zullen kiezen. Aanmelden voor de PLV kan hier