Er zou hierover al eerder melding zijn gemaakt bij de lokale overheid, maar hierop is nog geen actie ondernomen. En dat terwijl de vervuiling is gevonden op plekken waar veel mensen samenkomen, onder andere in de buurt van de kinderboerderij.

Samen met de woordvoerder van VOLT (Julia Schneemann), heb ik namens GroenLinks daarom schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde.

De situatie is enigzins complex. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bodembeheer, en dat geldt dus ook voor het Amsterdamse Bos - waar respectievelijk Amsterdam en Amstelveen over gaan. Maar de provincie is verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. In de schriftelijke vragen is vooral aandacht voor de rol van de provincie.

Sinds wanneer is de provincie op de hoogte van de vervuiling en is daarover contact geweest met de gemeente Amsterdam? En veel belangrijker: hoe potentieel schadelijk is de vervuiling en is er al een plan opgesteld om de vervuiling op te ruimen?

We verwachten over enkele weken een antwoord te ontvangen. Ondertussen houden we de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Het waarborgen van een gezonde leefomgeving is immers een van de belangrijkste taken van de provincie. 

Zodra er meer bekend is volgt een nieuw stuk op de website.