Eerder werd het opslaan en afvangen van CO2 nog gezien als tussenstap om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar nu gaat TATA versneld over op het maken van staal met groene waterstof. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor de omgeving.

Woordvoerder Ayse Er: 'Dit is een stap in de goede richting. Nu is het zaak om de belofte van TATA vast te leggen in meetbare resultaten. Dit zodat we kunnen meten of de omgeving ook echt schoner wordt. Ook moeten Rijk en Provincie TATA middels vergunningen en subsidies faciliteren bij het realiseren van deze nieuwe doelen. Wel moeten zij daarbij ook de regels m.b.t de uitstoot verscherpen en niet enkel uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf'.