Extra taken levert risico op

Zo moeten gemeentes zelf bij gaan houden hoe het gaat met bodemvervuilingen en het opruimen daarvan, het traject om een milieuvergunning te krijgen gaat er anders uitzien en er komt ruimte voor de circulaire economie. Dit biedt kansen voor milieucriminaliteit. Afvalstoffen moeten in de toekomst steeds meer kunnen worden hergebruikt als grondstoffen en veel bedrijven zijn op een goede manier bezig om te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. Maar sommige stoffen zullen echt afval en soms zelfs gevaarlijk of giftig afval blijven. Het is redelijk technisch, maar als gemeentes, provincies en overheidsdiensten er geen goed zicht op hebben wat kan en moet, dan kan er van alles misgaan. Dat lijkt me best even iets om aandacht aan te besteden. 

Vooral omdat gemeentes de laatste jaren al veel voor hun kiezen hebben gekregen met bijvoorbeeld de transities in het zorgdomein. Veel gemeentes geven aan zich zorgen te maken over de omschakeling naar de Omgevingswet en zich onvoldoende voorbereid te voelen op weer zo’n grote verandering. 

Voorkomen is beter dan bestrijden

Tegengaan van criminaliteit en handhaving zijn zelden punten waar we als GroenLinks een prioriteit van maken, maar het is wel boeiend dat we in dit geval nog veel kunnen bereiken door in te zetten op preventie. Het lijkt belangrijk dat omgevingsdiensten en gemeentes goed zicht moeten hebben op wat er mis kan gaan en waar, dat ze zich ervan bewust zijn hoe milieucriminaliteit in elkaar kan zitten, zodat ze daar op kunnen letten. 

GroenLinks ziet in de Omgevingswet kansen voor natuur en milieu, maar die zijn niet vanzelfsprekend. Als provincie moeten we er ook op letten dat alles wat we doen voor Noord-Hollandse natuur niet in gevaar komt door al te grote gaten in wetgeving.

Hier een link naar het artikel in Binnenlands Bestuur