Iets nieuws!

We hadden voor deze Omgevingsverordening allerlei verschillende regels en verordeningen; voor milieu, erfgoed, water, wegen, natuurbeheer en meer. Daar stond vooral in wat allemaal niet mag. Gemeenten, Rijk en Provincies merkten dat het wel erg ingewikkeld werd om uit te zoeken wat waar nog wel kon. Laat staan dat inwoners nog konden weten of ze iets konden met hun ideeën.

Vanaf 2022 gaan veel zaken die over de fysieke leefruimte (alles wat buiten is) samengevoegd worden in de Omgevingswet. Dat moet ervoor zorgen dat alle regels voor iedereen beter vindbaar en overzichtelijk zijn. Ook moet worden geregeld dat mensen meer te zeggen krijgen over wat er in hun omgeving gebeurt en dat nieuwe ontwikkelingen er alleen kunnen komen als er draagvlak voor is. De Omgevingsverordening is de Provinciale uitwerking van deze Omgevingswet. 2022 lijkt ver weg, maar er is veel dat voorbereid moet worden. Als Provincie hebben we daarom onze eerste Omgevingsverordening op 22 oktober vastgesteld. Dat moest natuurlijk omdat gemeenten hier ook mee bezig zijn en moeten weten hoe we er als Provincie in zitten.

Zoveel reacties…

De concept Omgevingsverordening kreeg ontzettend veel reacties. Dit soort stukken wordt altijd ter inzage gelegd, zodat mensen, gemeentes of organisaties er nog op kunnen reageren. Er werden 267 zienswijzes ingediend en er waren 42 insprekers op de commissievergadering. Er zat echt van alles tussen; complimenten, tips, tekstsuggesties, wensen, correcties; veel gemeentes reageerden, maar ook veel natuurorganisaties en bedrijven. Zelf organiseerden we twee avonden voor gemeenteraadsleden.

En uiteindelijk.

Tijdens de bespreking in PS werden er in totaal 65 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk was een meerderheid van statenleden het er over eens dat de Omgevingsverordening een stap in de goede richting is. Het is spannend om met zo’n nieuw hoofdstuk te beginnen, maar het is zeker zo waardevol om zoveel met elkaar in gesprek te zijn over hoe we omgaan met schaarse ruimte en daarin ook dingen voor elkaar krijgen. Voor ons gaat het erom dat we inzetten op betaalbaar wonen en zorgvuldig omgaan met groen en natuur. In onze moties vroegen we GS om samen met natuurorganisaties nog eens te kijken naar de Zijpe en Hazepolder, omdat daar toch mooie dingen gebeuren voor weidevogels. En voor dezelfde weidevogels willen we dat gemeentes een leidraad krijgen, zodat ze weidevogelgebieden ook echt goed in kunnen richten.

Maar we gaan natuurlijk verder.

De eerste stappen voor de verbeterde 2.0 versie, waar we volgend jaar over besluiten, zijn al gezet. Daar gaan we kijken hoe we ook beter voor een gezonde en leefbare omgeving voor iedereen kunnen zorgen. Nu alweer zin in!

watergang

Meer weten?

Praat mee

Stuur een mailtje aan Statenlid Tessa