De eerste commissievergaderingen zijn al geweest net als de fractievergaderingen. Op 14 september volgt de eerste PS-vergadering. En dan niet eens meer digitaal!
De eerste helft van dit jaar was vrij rustig, en dat niet alleen vanwege het verrekte virus. De politieke agenda was namelijk vrij leeg. De omzetting van het collegeakkoord, gesloten in het voorjaar van 2019, in inhoudelijk beleid en de financiële vertaling ervan hadden nu eenmaal even tijd nodig. En die tijd is nu voorbij. De komende maanden staan grote onderwerpen op de agenda zoals de RES’sen, de Omgevingsverordening, de Corona-steunpakketten en de begroting 2021. Dan kunnen we zien hoe het college het coalitieakkoord en alle raadplegingen van burgers en andere overheden heeft omgezet in concrete plannen. En dan kunnen wij als GroenLinks-fractie - loyaal aan het akkoord maar ook knokkend voor onze groene en duurzame prioriteiten - beoordelen of dat waar wij voor staan en waarvoor wij door de kiezer met negen zetels naar Haarlem zijn gestuurd een mooie, volwaardige plek heeft gekregen. En zonodig kunnen we her en der nog wat aanscherpingen doen. Want we zitten hier voor groene energie, een circulaire economie en een bloeiende culturele sector. En natuurlijk voor die herten, die vogels en die vissen die ook zo graag dartel en energiek willen blijven!