Veilig wonen en groen staal

GroenLinks vindt dat inwoners van de IJmond recht hebben op een gezonde leefomgeving. Het is duidelijk door het RIVM-rapport dat dit nu niet het geval is door TATA Steel. Grote stappen moeten worden gezet om het het bedrijf schoner te maken. De productie van Groen staal in de IJmond is mogelijk, maar dan moet TATA daar wel op korte termijn in investeren.

Aanvullende maatregelen nodig

Ondertussen moet ook het Rijk aanvullende maatregelen treffen. De Provincie en gedeputeerde Olthof zetten alle middelen die we tot onze beschikking hebben in voor een gezonde leefomgeving. Echter, de grenzen van wat de provincie kan doen om een schonere staalproductie af te dwingen zijn bereikt; aanvullende maatregelen zijn nodig om strenger te kunnen handhaven. Volgende week is hierover een debat in de Tweede Kamer.

TATA in de IJmond

Als er geen duidelijk en haalbaar pad blijkt waarin schone staalproductie en een gezonde leefomgeving naast elkaar kunnen bestaan, dan moet het gesprek worden gevoerd over of TATA überhaupt kan blijven bestaan in de regio. Hierbij moet bovendien worden meegewogen dat naast de gezondheidsrisico’s die dit rapport nogmaals bevestigd, TATA Steel ook verantwoordelijk is voor 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot.