Twee RIVM rapporten Tata-dossier

Twee weken geleden kwam er plotseling een rapport uit 1975 boven water. De conclusie van dit rapport was dat de productie van staal (toen al!) voor een ongezonde leefomgeving zorgde. Dit rapport werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie, maar daarna gebeurde er niets mee.

Anderhalve week geleden verscheen er een nieuw RIVM-rapport, waarin voor het eerst ook een duidelijk verband werd aangetoond tussen de uitstoot van Tata Steel en gezondheidsproblemen van mensen in de IJmond.

Beide rapporten waren voor GroenLinks voldoende reden om een actualiteitendebat aan te vragen. Vrijwel alle partijen vonden dat een goed idee en stemden ermee in.

Conclusies RIVM-rapport

In het nieuwe RIVM-rapport wordt geconcludeerd dat inwoners van Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter leven dan inwoners elders in het land. Verder blijkt dat veel omwonenden van Tata Steel met gezondheidsklachten kampen. Astma, hart- en vaatziekten en longkanker zijn veelvoorkomende aandoeningen. Dat komt vooral door de uitstoot van verschillende soorten (ultra)fijnstof, stikstofdioxiden, PAK’s en lood.

De vervuilde leefomgeving en de bezorgdheid zorgen bovendien voor nog meer negatieve effecten. Grote groepen bewoners kampen met stressklachten, slapeloosheid, onrustigheid of hoofdpijnklachten.

Provincie kan het niet alleen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft er laatst in een rapport voor gepleit dat de landelijke wet- en regelgeving aangepast moet worden. Door strengere regels kan er beter toezicht worden gehouden op de bedrijfsvoering van Tata Steel. En de Omgevingsdienst, verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving, is het daar mee eens. Zij hebben in een brief aangegeven dat zij onvoldoende middelen hebben om op te treden tegen de staalfabriek.

De fabriek draait binnen de normen en de Provincie kan alleen handhaven op deze normen. Toch creeërt de fabriek risico's voor de gezondheid van omwonenden. De regels zijn ontoereikend. In het debat stelde GroenLinks vast dat het raar is dat je met een auto uit 1924 geen milieuzone in komt, maar dat de oudste Kooksfabriek – ook afkomstig uit 1924! – gewoon mag doordraaien.

Samen met, onder andere de PvdA, heeft GroenLinks een motie ingediend om de landelijke politiek op te roepen in actie te komen. Den Haag moet ervoor zorgen dat er betere regels komen, de provincie kan dit niet in z’n eentje voor elkaar boksen.

De motie werd met een grote meerderheid aangenomen. Hopelijk levert dat uiteindelijk ook wat op en kunnen we een gezondere leefomgeving in de IJmond realiseren. Maar een ding is zeker: dit zal vast nog niet het laatste Tata-debat in de provincie zijn.