Staten heten Zita Pels en Jesper Gringhuis welkom

De Provinciale Staten hebben vandaag afscheid genomen van GroenLinks Statenlid Servaz van Berkum en Zita Pels als Statenlid en Jesper Gringhuis als duo-commissielid welkom geheten.

Zita heeft in de Staten als duo-commissielid al naam gemaakt als iemand die strijdt voor dierenrechten, duurzame landbouw en gelijke kansen. Zo schaarde de voltallige oppositie zich onlangs nog achter haar plan om schuilstallen mogelijk te maken, lanceerde zij een voorstel om schoonmakers weer in provinciale dienst te nemen en trekt ze onvermoeibaar ten strijde voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor weidevogels en het verduurzamen van de landbouw.

Jesper was in de afgelopen jaren lid van het provinciaal bestuur. Hij neemt plaats in de commissie Economie, Energie en Bestuur.

“Wij hebben veel zin om samen met de rest van de fractie verder te knokken voor een groener, linkser en dus vooral een mooier Noord-Holland. “ Aldus Zita Pels en Jesper Gringhuis.

De maiden speech van Zita ging over een alternatief bestedingsplan voor de reserve van 25 miljoen euro die de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) willen instellen voor de aanleg van de Duinpolderweg. Hieronder haar spreektekst:

 

Voorzitter,

Soms kwam er een envelop met 50 gulden van opa en oma. Dan werd er pizza besteld en gedanst op liedjes van de radio en was het een avondje feest. Vaker dan dat de envelop kwam, echter, waren er zorgen. Want als je in de bijstand zit is het een uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. Er waren grote zorgen over rekeningen, belastingen, toeslagen en of de kapotte wasmachine wel vervangen kon worden.

Deze herinnering aan mijn jeugd en de strijd van mijn moeder om voor ons tweeën de eindjes aan elkaar te knopen, kwam als eerste in mij op toen uit het ambtelijk onderzoek bleek dat we nog 69 miljoen euro in onze reserves hebben waarvan we niet wisten dat we dit geld een nieuw doel konden geven. Dit geld is over: 69 miljoen euro. Wat kunnen wij een positieve impact hebben op het leven van Noord-Hollanders door dit geld goed te besteden. En wat dragen wij een verantwoordelijkheid als Provinciale Staten, als overheid, om dit geld met de grootste zorg uit te geven. Het is jammer dat zo een groot bedrag aan belastinggeld jaren op de plank is blijven liggen. Dit is onwenselijk en GroenLinks roept Gedeputeerde Staten dan ook op jaarlijks aan PS te rapporteren over de ruimte binnen de reserves zodat wij hier beter op kunnen gaan sturen.

GS heeft een plan gemaakt voor de besteding van deze middelen, maar de toelichting op deze plannen is minimaal. Op onze vraag de plannen concreter te maken volgde vervolgens een summiere uitleg. Enkele van de doelen van GS onderschrijven wij en achten wij haalbaar, zoals het extra geld voor stiltegebieden, toezicht in natuurgebieden en de oprichting van een living lab voor natuurinclusieve landbouw. GS wil ook inzetten op versnellen van woningbouw en de energietransitie en reserveert hier in totaal iets meer dan 32 miljoen voor. Wij onderschrijven deze doelen, maar maken ons zorgen over hoe weinig concreet de plannen zijn en achten het noodzakelijk dat GS alle plannen aan PS voorlegt ter besluitvorming. GS heeft in onze ogen deze plannen te gehaast gemaakt. Ieder jaar realiseert GS de begroting niet en hebben we te kampen met een flinke onderbesteding. Om dit verschijnsel een positieve wending te geven zal onze collega van de Partij voor de Dieren een motie in stemming brengen mede namens GroenLinks die hij verder zal toelichten.

Noord-Holland koos afgelopen woensdag, net als de andere provincies, voor groenere en socialere gemeenten met GroenLinks als tweede landelijke partij binnen onze provincie. Voor de inwoners van Noord-Holland is het tijd voor verandering. Wat GroenLinks betreft begint die verandering vandaag. Daarom hebben wij de samenwerking opgezocht met de Partij voor de Dieren, Christenunie-SGP, SP en 50plus om met een alternatief te komen voor de instelling van de reserve voor de Duinpolderweg. Deze partijen zijn het met ons eens dat het aanleggen van nog meer asfalt niet tot de grote opgaven in Noord-Holland behoort en samen hebben we een pakket maatregelen opgesteld die een impuls geven aan onder andere groen, openbaar vervoer en cultuur. De bijdrage vanuit GroenLinks is een amendement gericht op het verhogen van de jaarlijkse middelen voor weidevogelbeheer door agrariërs en weidevogelgebieden binnen en buiten de Natuurnetwerk Nederland met in totaal 5 miljoen euro over een periode van 3 jaar. GS stelde zelf al in een persbericht dat het “alle hens aan dek is” voor de weidevogel. We betreuren het zeer dat de noodklok moet luiden voor de weidevogels, maar de coalitiepartijen liever een reserve instellen voor een weg die er misschien niet komt dan het redden van deze kenmerkende vogels.

Wij roepen alle leden van PS en GS op om op zo een manier verantwoordelijkheid te dragen over ons geld dat we recht doen aan de waarde die het geld heeft voor de gemiddelde Noord-Hollander. We moeten handelen met de groots mogelijke zorgvuldigheid. Mensen vragen mij geregeld wat mijn financiële achtergrond is. Het is geen MBA, geen studie econometrie. Mijn moeder leerde mij dat elke euro telt en dat elke euro je een keuze geeft. Laten we vandaag, en de dagen die komen, met deze zorgvuldigheid en dit gevoel van verantwoordelijkheid te werk gaan.