Servaz blogt: zonder goede financiering geen goed openbaar vervoer

Met de nieuwe concessie Noord-Holland Noord wordt de bus schoner en voor sommigen sneller. Maar elders verdwijnen er juist buslijnen. Dat bezorgt inwoners, scholen en bedrijven flinke kopzorgen. GroenLinks wil dat er structureel meer geld komt voor het openbaar vervoer.

De provincie is in Noord-Holland verantwoordelijk voor het busvervoer en is verplicht dit vervoer via een zogeheten concessie aan te besteden. Afgelopen mei werd bekend dat Connexxion de aanbesteding heeft gewonnen van het openbaar vervoer over de weg in de kop van Noord-Holland. De concessie heeft een looptijd van tien jaar en de provincie Noord-Holland betaald per jaar  €19,1 miljoen aan Connexxion. Met de nieuwe concessie wordt de bus schoner en voor sommigen sneller. Maar elders verdwijnen er juist buslijnen. Dat bezorgt inwoners, scholen en bedrijven flinke kopzorgen.

Sneller openbaar vervoer klinkt mooi en daar is niemand op tegen. Maar grote groepen mensen hebben daar natuurlijk  geen baat bij als de bushalte voor hun huis, werk of school verdwijnt. Op deze manier jagen we forensen de auto (en de file) in en zadelen we scholieren op langere reistijden.

Met deze concessie wordt het Openbaar Vervoersnetwerk verzwakt en dat is slecht voor alle Noord-Hollanders. Als het aan GroenLinks ligt komt er door de hele provincie een netwerk van snelle lijnen aangevuld met een uitgebreid en fijnmazig netwerk van aanvullende lijnen. Dat is nodig om kleine kernen én steden leefbaarder te maken en te houden. Dit vraagt om structureel meer geld voor het openbaar vervoer.

En dat is de kern van het probleem. Dit college kiest ervoor om te investeren in de auto. De provincie Noord-Holland geeft al jaren veel te weinig uit aan het OV, terwijl de automobilist wordt gesubsidieerd met verreweg de laagste opcenten  van heel Nederland (het provinciaal deel op de motorrijtuigenbelasting). En grote delen van de provinciale reserve worden besteed aan nog meer asfalt. Het openbaar vervoer komt er keer op keer te bekaaid van af.

Tot 2011 - met GroenLinks in de coalitie - gaf Noord-Holland per jaar tot €10 miljoen extra uit aan OV en hadden we een €1-voor-asfalt-€1-voor-fiets/OV regeling. Met dat extra geld was er ruimte voor de aanvullende lijnen. Nu dat geld er al jaren niet meer is worden deze aanvullende lijnen ingekort of geschrapt. Wat er over blijft is een kleiner netwerk dat voor grote groepen mensen minder aantrekkelijk is.

Dit moet anders, dit kan anders. GroenLinks wil investeren in zowel de snelle als de aanvullende lijnen. Daarom willen wij weer structureel extra geld voor het OV om in ieder geval elke woonkern boven de 1000 inwoners bereikbaar te houden per OV.