Rosan blogt: coalitie weigert aan te sluiten bij #wijwillenhemweg

Aan de rand van onze hoofdstad staat een vieze kolencentrale te branden. De Hemwegcentrale is de oudste en relatief meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Slecht voor het klimaat en voor onze gezondheid. Door zwavel, stikstof en fijnstof raken bijvoorbeeld onze longen verstopt en krijgen kinderen eerder astma.

Wat GroenLinks betreft moet de Hemwegcentrale in 2018 dicht. Het sluiten van de Hemwegcentrale is een onvermijdelijke, en ook zeer wenselijke, stap bij het bij het voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad begrijpen dat ook. De provincie Noord-Holland helaas (nog) niet.

Op maandag 29 mei stemde de Provinciale Staten helaas tegen een voorstel van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, SP en de ChristenUnie-SGP om vanuit de provincie een bijdrage te leveren aan de sluiting van de kolencentrale. Weliswaar is het geen provinciale bevoegdheid om de Hemwegcentrale te sluiten, maar er zijn genoeg redenen waarom de provincie zich hier wél stevig tegen aan dient te bemoeien. Zo is de provincie voorzitter van het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. De provincie is bovendien een grote speler die in financiële, organisatorische, (juridisch) adviserende zin kan bijdragen aan het slagen van het initiatief om de centrale te sluiten. En Gedeputeerde Staten heeft een prima ingang voor een lobby inspanning richting het Rijk. Daar komt nog bij dat de provincie in het verleden veel geld heeft verdiend dankzij de Hemwegcentrale, vanuit dividenden en verkoop van UNA en NUON. Maar het allerbelangrijkste is dat de provincie zich zou moeten inzetten voor sluiting omdat dagelijks aan de rand van Amsterdam grote hoeveelheden fijnstof, stikstof en kwik en kwik de lucht in worden geblazen. Dat zou niemand meer moeten willen.

Nu werd ons voorstel helaas verworpen omdat de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en PvdA samen met onder meer de klimaat-ontkenners van de PVV tegenstemden. Met name D66 Noord-Holland maakt het vrij bont. Waar de Amsterdamse D66 wethouder Choho trots prijkt op de website van het hartverwarmende crowdfunding initiatief #Wijwillenhemweg, ontraadde zijn partijgenoot en gedeputeerde Van der Hoek Provinciale Staten om ons voorstel te steunen. Waar D66 Zaanstad een van de opstellers was van een motie om een bijdrage te leveren aan het sluiten van de kolencentrale, laat de Statenfractie zich weer eens van zijn minst groene kant zien door tegen een vergelijkbaar voorstel te stemmen.

Overigens niet na ons eerst te vragen onze motie aan te houden. Het daarop volgende overleg liep echter nergens op uit. Dat zij tegen de motie stemden is teleurstellend, maar voorspelbaar. Maar dat ze dan niet zelf een (betere?) motie indienen, is een gemiste kans.

En als klap op de vuurpijl presteren ze het wél om vervolgens mooie berichten naar buiten brengen dat ze de Hemweg graag zo snel mogelijk dicht willen hebben. Een mooi staaltje van schaamteloosheid. Maar misschien kunnen ze in de achterkamers van de coalitie Gedeputeerde Staten bewegen zich alsnog in te spannen de Hemwegsluiting te bespoedigen.

Ik zal de eerste zijn om ze te feliciteren als het inderdaad lukt. Ondertussen gaan wij net zo lang door met oppositie voeren tot de centrale dicht is. Want een snelle sluiting, daar draait het allemaal om.

Rosan Kocken

foto: Edwin van Eis