Met begrip heeft GroenLinks Noord-Holland kennis genomen van het besluit van Adnan Tekin om zijn ontslag als gedeputeerde aan te bieden.

Het is een heftig en moedig besluit op een lastig dossier waarin gezien de gang van zaken, zeker na de laatste berichten, het nemen van politieke verantwoordelijkheid begrijpelijk is. Fractievoorzitter Rosan Kocken: “We hebben het dossier rond Tata Steel zowel vanuit de oppositie als nu vanuit de coalitie altijd kritisch gevolgd. GroenLinks hoopt dat met deze beslissing de provincie een nieuwe start kan maken zodat er met vertrouwen, ook door de inwoners van de IJmond, naar de toekomst kan worden gekeken.”

We danken Adnan voor zijn inzet op alle dossiers die hij onder zich heeft gehad. Kenmerkend voor zijn aanpak was zijn persoonlijke betrokkenheid bij de inwoners. Hij was veelvuldig in de IJmond aanwezig en altijd toegankelijk. We danken hem voor een goede samenwerking en zijn aimabele houding tegenover de gehele Provinciale en Gedeputeerde Staten. Voor de inwoners van de IJmond en omgeving is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen en dat er goed gekeken wordt naar het beleid en de handhaving daarvan.