Na weken van grootschalige antiracismeprotesten door de hele wereld én in verschillende Noord-Hollandse gemeenten, komt Noord-Holland met een plan om ook binnen de Provincie aandacht te vragen voor racisme, discriminatie en slavernijverleden. Een motie van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, PvdA, PvdD, SP, CDA en de ChristenUnie hiertoe werd tijdens de Provinciale Staten van 29 juni breed omarmd.

De Provincie gaat jaarlijks stilstaan bij de viering van Keti Koti. Met een organisatie gespecialiseerd in racisme en slavernijverleden zal een tentoonstelling in het Provinciehuis worden gerealiseerd over racisme, structurele ongelijkheid en de rol van het Provinciehuis als koloniaal erfstuk. Ook is de Provincie gevraagd om rond de jaarlijkse Keti Koti viering in samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Keti Koti Tafel een dialoog vorm te geven over hoe racisme een rol speelt in onze maatschappij.

In de Provinciale Staten is al middels meerdere initiatieven aandacht gevraagd voor het tegengaan van discriminatie in de Provincie, maar dat is nog niet genoeg. Institutioneel racisme komt niet door slechte intenties van individuen, maar heeft structurele oorzaken, aldus de partijen in hun motie. Voor het veranderen van de cultuur in de maatschappij en in onze instituties is kennis over het koloniale verleden essentieel.

Ook het Provinciehuis heeft een link met dit verleden. Het pand is gebouwd in opdracht van Henry Hope, een rijke bankier die eind 18e eeuw zijn rijkdom o.a. vergaarde met het investeren in de handel van tot-slaaf-gemaakte-mensen. Het pand deed tot 1923 bovendien dienst als het Koloniaal Museum. Pas sinds kort wordt bij de rondleidingen die hier gegeven worden hierbij stilgestaan. Dat deel van onze geschiedenis is lang onderbelicht geweest, maar de tijd om daar wel over te spreken is gekomen.

Fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland Rosan Kocken: ‘In racisme vandaag zien we een erfenis van de trans-Atlantische slavernij. Meer kennis over die kant van onze geschiedenis is cruciaal in de gesprekken die wij over racisme, hoe spannend of eng ook, zullen moeten voeren.’

De partijen zijn blij dat de motie met de brede steun is aangenomen en kijken uit naar de gesprekken, tentoonstellingen en herdenkingen die naar aanleiding van het voorstel georganiseerd gaan worden.