GroenLinks Noord-Holland maakt bekend dat Haydar Erol vanaf 31 mei 2023 terugtreedt als voorzitter van het bestuur. Het bestuur heeft kennis genomen van zijn benoeming als kandidaat-wethouder van de Seniorenpartij Schagen in gemeente Schagen. Zij feliciteert Haydar Erol met deze benoeming en bedankt hem voor zijn inzet als voorzitter van het bestuur. Voor het voorzitterschap wordt een opvolger gezocht. Marie Rahajaan neemt waar als interim-voorzitter van het bestuur.