Eerst even de achtergrond. Wat is PFAS ook alweer? PFAS is de verzamelnaam voor een groep door de mens gemaakte stoffen die afgelopen decennia aan veel producten zijn toegevoegd vanwege, onder andere, hun vet-, water- en vuilafstotende werking. Het bekendste voorbeeld hiervan is de antiaanbaklaag van pannen, maar denk bijvoorbeeld ook aan verpakkingen, cosmetica, kleding. Echter, PFAS kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid en soms kankerverwekkend, PFAS verspreidt zich snel en is nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Dan de wasinstallatie. Schiphol wil een installatie bouwen die giftige en milieuschadelijke PFAS uit 200.000 ton verontreinigde kleigrond gaat halen. Het gaat hier om een experimentele wasinstallatie, waarbij onduidelijk is hoe effectief het ‘wassen’ van kleigrond is. Bovendien is de potentiële bouwlocatie op relatief korte afstand van woningen en deze lijkt daarmee tamelijk risicovol.

Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat de installatie ‘in principe al vergund is door de gemeente Haarlemmermeer’ en dat er geen Milieueffectrapportage (MER) nodig is. Bij dit soort ingrijpende plannen is het gebruikelijk dat de Commissie-MER zo’n rapport opstelt. In het MER staan de te verwachten milieueffecten van een plan of project beschreven, maar de Commissie-MER adviseert alleen wanneer het daarom gevraagd wordt. De Commissie-MER heeft aan bezwaarmakers laten weten niet geconsulteerd te zijn over de vraag of er een MER-procedure doorlopen dient te worden. 

Dit vinden wij geen goede gang van zaken. In een eerdere brief heeft de  Inspectie Leefomgeving & Transport in een advies aan de Provincie Noord-Holland aangegeven dat wél een MER-procedure nodig is. Wij willen weten hoe het precies zit met de MER-procedure voor dit project. Is deze nodig? Zo niet, waarom dan niet? Kan er iets voor omwonenden worden gedaan?  We hebben schriftelijke vragen gesteld (zie onderstaand) samen met de PvdA, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Vanwege spoedeisendheid hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd om snel antwoord te geven. We houden je hiervan op de hoogte op onze site.