Wij, Noord-Hollandse GroenLinks-politici, roepen onze collega’s in de Noord-Hollandse gemeenten én de beoefenaars van amateurkunst- en cultuur op om zich sterk te maken voor lokale kunst en cultuur. Daar zijn echt mogelijkheden voor!

Wie herinnert zich nog hoe 150 dorpsgenoten van de lokale toneelvoorstelling genoten? Of hoe 40 liefhebbers in het kleine theatertje naar die filmklassieker keken? Dat is toch alweer een jaar geleden, van vóór het virus. Het duurt nog even voor het opnieuw zover is. De voorstellingen van het amateurtoneel, de uitvoeringen van de muziekschool, ze zijn er al een tijd niet geweest. We hebben het hier over cultuur met een kleine c. Over de honderden culturele verenigingen en stichtingen die met nog veel meer vrijwilligers actief zijn in onze provincie om de schoonheid en het verdriet, de creativiteit en de inspiratie uitdrukking te geven. Ze zitten in zwaar weer. En hun publiek dus ook. We missen een belangrijk verbindend element in onze lokale samenleving.

Lokale kunst verrijkt

Net zoals alle andere sectoren van onze maatschappij eist het virus zijn tol in de sector van kleinschalige cultuur. Is dat erg? We lijden toch allemaal onder de maatregelen? Ja, wij, Noord-Holland’s GroenLinkse gemeenteraads- en provinciale statenleden, vinden dat erg. Omdat kunst en cultuuractiviteiten zoals die in Broek op Langedijk en Broek in Waterland,  Weesp en Jisp, West-Graftdijk, Andijk en Sloterdijk en al die andere Noord-Hollandse dorpen en steden plaatsvinden, inspiratie bieden en een verrijking zijn voor de duizenden mensen die actief zijn. Voor de beoefenaars en hun publiek.

Maar we kunnen onze schouders eronder zetten. Daarom doen we een oproep aan lokale politici om de coronasteun die vanuit het Rijk voor kunst en cultuur aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld ook daadwerkelijk aan die doelen te besteden. Het gaat ook voor de kleinere gemeenten om tienduizenden euro’s (het overzicht vind je hier: Overzicht verdeling € 150 mln. in 2021 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur per gemeente). Deze middelen zijn niet formeel geoormerkt en kúnnen vrij besteed worden. Bijvoorbeeld om tekorten in het sociale domein te dekken. Ja, dat zijn hele nare dilemma’s, want onderwijs en zorg zijn óók zo belangrijk. Voor deze dilemma’s hebben wij als GroenLinksers natuurlijk oog. Maar voor die andere doelen worden door het Rijk ook coronamiddelen beschikbaar gesteld en die kunnen gemeenten daarvoor bestemmen. Kunst en cultuur zijn geen luxegoed. Ze geven kleur aan het leven, juist in een tijd van verschraling.

Cultuurbeoefenaars verenig je in een sterke lobby

We doen ook een oproep aan onze provinciegenoten die als vrijwilligers in de lokale kunst en cultuur actief zijn. Spreek je buurvrouw die wethouder of gemeenteraadslid is aan. Spreek in bij de raadsvergadering en breng het belang over het voetlicht, net zoals de ondernemersvereniging en de sportclub dat (terecht) doen. Beleg een videovergadering met de collega’s in je gemeente, weet wat dat coronabudget voor cultuur is, formuleer een gemeenschappelijk standpunt en benoem een woordvoerder die gaat inspreken.

En tenslotte doen we een oproep aan álle Noord-Hollanders. Steun de verenigingen en stichtingen door je lidmaatschap, je donatie, je handtekening onder een petitie. Als we onze stem laten horen hebben we invloed en kunnen we er voor zorgen dat de coronaschade niet onherstelbaar wordt. Cultuur verbindt en inspireert en daaraan hebben we altijd behoefte, in goede tijden en slechte tijden. Zoals gezegd: we hebben het over cultuur met een kleine c, maar die c moet niet zó klein worden dat-ie onzichtbaar wordt!

Namens 18 GroenLinks-fracties in Noord-Hollandse gemeenten en de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland:

Maaike Ballieux (Haarlemmermeer), Jan van der Does (Weesp), Jasper Drost (Haarlem), Solita Groen-Bruschke (Bergen), Ria Manshanden (Medemblik), Lily Jurkovic-Kreca (Ouder-Amstel), Rikus Kief & Henry Soyer (Texel), Vincent Koerse (Waterland),  Lilian Peters, Jaap Wierdsma en Jan Eichhorn, (Hollands Kroon),  Hannie Lutke Schipholt (Castricum), Ema Najetovic (Alkmaar), Nico van Straalen (Edam-Volendam), Marja Van der Pol (Oostzaan), Marije Boessenkool (Den Helder), Remco Doorn, Karen Schoonheim, Frans Stoop en Elly Fens (Wormerland), Soledad van Eijk (Langedijk), Jacobien van Boeijen (Landsmeer), Thera van der Heijden (Heemstede), Robert Zaal (Provinciale Staten van Noord-Holland)