Oog voor diversiteit, dualisme en verandering. Inbreng GroenLinks over profielschets nieuwe Commissaris

Noord-Holland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning (cvdK). Minister Ollongren nam op 12 september in Haarlem de profielschets voor de nieuwe cvdK in ontvangst van Provinciale Staten van Noord-Holland (PS), nadat PS die schets vaststelden. Lees hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Alwin Hietbrink.

Geachte minister, beste collega’s,

We hebben de afgelopen maanden samen een profielschets opgesteld voor een nieuwe Commissaris van onze mooie provincie. Met input van ons, maar ook van heel veel verschillende Noord-Hollanders en medewerkers van onze eigen ambtelijke organisatie. Zij waren graag bereid een bijdrage te leveren en ik wil ze daar langs deze weg van harte voor bedanken. Dat proces heeft geresulteerd in de voorliggende profielschets. Voor GroenLinks bevat die schets veel relevante aanknopingspunten om te komen tot een goede keuze voor een opvolger van onze huidige CdK.

De nieuwe cvdK is volgens de schets een persoon die de veelzijdigheid van de Noord-Hollandse regio's verbindt. Die veelzijdigheid is inderdaad een kracht van onze provincie, maar zorgt ook voor spanningen die in de toekomst niet kleiner worden als we de zaak op zijn beloop laten. Als we in alle regio's de voorzieningen op peil willen houden en van al onze inwoners de kwaliteit van leven willen verhogen vraagt dat om een grote inspanning van onze kant. Het vraagt om een Commissaris die in staat is maatschappelijke partijen en instellingen bij elkaar te brengen, juist als ze uiteenlopende belangen hebben. Een Commissaris die partijen actief bij elkaar brengt en verbindt, iemand die verandering omarmt en belichaamt.

De nieuwe cvdK moet ook iemand zijn met hart voor de provinciale democratie. Iemand met oog voor het betrekken van onze inwoners en met een open houding ten opzichte van nieuwe vormen van democratie. Bijzondere aandacht is wat ons betreft nodig voor het debat hier in Haarlem. We hebben de afgelopen periode regelmatig met elkaar vastgesteld dat onze beraadslagingen gebaat zouden zijn bij een gezonde dosis dualisme. Wij zoeken een cvdK die niet zal schromen bij alle politieke partijen de deugden van het dualisme onder de aandacht te brengen.

In het profiel vragen we om een kandidaat met bestuurlijke ervaring. Wij willen hier graag expliciet en met nadruk aangeven dat die ervaring wat ons betreft niet beperkt hoeft te worden tot politiek-bestuurlijke ervaring. Een kandidaat met statuur in het brede maatschappelijke domein is wat ons betreft van harte uitgenodigd om te reageren. Onze nieuwe cvdK - tot slot - heeft oog voor diversiteit en zal zich sterk maken om het Noord-Hollandse bestuur op dat punt te versterken. Wij hopen en verwachten daarvoor ook aandacht bij de kandidatenselectie van onze nieuwe cvdK. Om die reden minister, willen we u vragen bij die selectie bijzondere aandacht te besteden aan diversiteit, net zoals wij dat zullen vragen van onze nieuwe cvdK