Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie!

GroenLinks Noord-Holland heeft samen met de CDA, D66, ChristenUnie-SGP, SP en de PvdA een voorstel in stemming gebracht om zich aan te sluiten sluit de provincie zich ook aan bij de Statiegeldalliantie. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen!

De Statiegeldalliantie groeit razendsnel. De druk op uitbreiding van statiegeld neemt in rap tempo toe, helemaal sinds bekend werd dat staatssecretaris Van Veldhoven (D66) het bedrijfsleven weer drie jaar uitstel wil gunnen. Goed nieuws dat ook de provincie om de druk op te voeren door zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Inmiddels hebben honderden gemeenten, de provincies Brabant, Groningen en Limburg, verschillende Waterschappen en belangenorganisaties als LTO en VisNed zich bij dit initiatief aangesloten. Kortom: niet vaak is er zoveel eensgezindheid als in de afgelopen maanden bij de roep om statiegeld. De provincie Noord-Holland, die zo graag koploper wil zijn op het gebied van circulaire economie, mag wat GroenLinks betreft niet op de steeds langer wordende lijst van ondertekenaars van de Statiegeldalliantie ontbreken.

Ondanks het feit dat het de verpakkingsindustrie, supermarkten en frisdrankfabrikanten afspraken met de overheid over terugdringing en hergebruik van verpakkingen keer op keer aan haar spreekwoordelijke laarzen lapten, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) te kennen gegeven dat zij het bedrijfsleven weer drie jaar uitstel wil gunnen. Ook geeft zij gehoor aan de oproep van het bedrijfsleven om sowieso geen statiegeld op blikjes in te voeren. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk en laf dat de staatssecretaris nu niet door durft te pakken.

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland: ‘Weer uitstel van statiegeld op kleine flesjes en blikjes pakt ontzettend slecht uit voor het milieu. Plastic afval in zee en het groeiende probleem van microplastics vraagt om ambitieuze maatregelen, niet om vertragingsstrategieën van het bedrijfsleven.’

Afhankelijk van onder meer de wijze van inzamelen en de hoogte van het statiegeld zou er tussen de 70 en 90 procent minder kleine flesjes en blikjes in het zwerfafval komen, aldus een onderzoek van advies- en onderzoeksbureau CE Delft. Verder zouden er tussen de 0,5 en 6 miljoen plastic flesjes per jaar minder in zee terechtkomen. Al dat zwerfafval vormt bovendien een kostenpost voor onze Noord-Hollandse gemeenten.

‘Vandaar dat wij tevreden zijn dat ook de provincie Noord-Holland laat weten dat dit probleem nu moet worden aangepakt en niet pas in 2021.’ Aldus Pels