Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn te steunen zodat die organisaties niet omvallen. Dit fonds krijgt een omvang van 10 miljoen euro. Het andere fonds dat wordt opgericht is het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en zal zich voornamelijk richten op herstel en stimulering van de economie, duurzaamheid, CO2-reductie en de maatschappelijke infrastructuur. In dit fonds investeert de provincie 100 miljoen euro. Het initiatief werd verder nog gesteund door een brede meerderheid.

Door het coronavirus is Noord-Holland in een diepe economische en sociale crisis beland en hebben veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen het moeilijk. Uit verkenningen van onderzoeksbureau SEO blijkt dat de schade voor de Noord-Hollandse economie in de miljarden zal lopen. Ook heeft de crisis grote negatieve gevolgen op het dagelijkse leven in Noord-Holland. Het kabinet heeft diverse landelijke crisisregelingen geïntroduceerd om ondersteuning te bieden. Dit zijn voor een groot deel regelingen voor de kortere termijn en met een beperkte omvang. De mate waarin de maatregelen effectief zullen zijn in Noord-Holland is onbekend. Ook is onduidelijk en onzeker of er maatregelen voor de wat langere termijn zullen komen, specifiek voor Noord-Holland.

De coalitie wil dat het provinciale bestuur een krachtige rol speelt om de negatieve effecten van de crisis op de korte en de langere termijn zoveel mogelijk op te vangen en daarbij oog te hebben voor andere grote uitdagingen waar de provincie voor staat. Op die manier wordt de noodzaak tot het verzachten van de economische en sociale crisis gecombineerd met een andere belangrijke provinciale taak, namelijk het uitvoeren van de energietransitie. Volgens de coalitie is het noodzakelijk dat er nu, zo snel als mogelijk, een aanvang wordt gemaakt met de twee fondsen.

Erik van der Maas, fractievoorzitter van de VVD, zegt: “We hebben grote ambities. De omvang van het beschikbare bedrag geeft de provincie echte slagkracht om ook daadwerkelijk effectieve maatregelen te nemen. Het gaat om de beste combinatie van brede steunmaatregelen stimulering van de economie, duurzame ontwikkeling en het opvangen van de grootste klappen. Zo hebben deze fondsen het grootste nut voor Noord-Hollandse inwoners en ondernemers.”

Rosan Kocken, fractievoorzitter van GroenLinks, merkt op: “Duurzaamheid staat centraal in ons herstelplan. Het geld dat we gaan uitgeven wordt gebruikt om de omslag te maken naar een duurzame economie met veel minder CO2-uitstoot. We zijn dan ook trots deze groene boost aan de provincie te kunnen geven.”

Fractievoorzitter van PvdA, Lars Voskuil, stelt: “Dorpshuizen, sportclubs en culturele instellingen zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen en steden. We moeten echt voorkomen dat die door de COVID-19 maatregelen omvallen. Juist nu hebben wij ze extra hard nodig m de mensen weer bij elkaar te brengen na weken in afzondering. Met onze motie PNSI helpen wij gemeenten om hen overeind te houden.’’

Volgens Amélie Strens, vicefractievoorzitter van D66: ‘’De huidige situatie moet worden benut om de economische en maatschappelijke ontwikkeling op een duurzame wijze, gericht op de toekomst te stimuleren. Daarbij gaat het om het zeker stellen van banen en het zeker stellen van vrijheid en gezondheid in de Nederlandse samenleving.’’

Het provinciebestuur zal binnenkort met in detail uitgewerkte plannen voor de twee fondsen komen.