Dankzij een voorstel van GroenLinks, SP en de ChristenUnie keert de provincie Noord-Holland zich in haar zienswijze tegen het mogelijk maken van grootschalige overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske.

Provinciale Staten bogen zich vandaag over de concept zienswijze van de provincie op het ambitiedocument van het recreatieschap Twiske-Waterland. In dat ambitiedocument staat onder meer dat het schap streeft naar overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske. Dat is op dit moment nog verboden, maar er zouden inmiddels plannen zijn voor een meerdaags festival met overnachtingen op grote schaal. GroenLinks Noord-Holland vindt, net als de vele actiegroepen en lokale politieke fracties, dat dat niet mogelijk kan zijn in een Natura 2000-gebied.

GroenLinks Statenlid Ayşe Er, woordvoerder recreatie: ‘Het Twiske is een prachtig Natura 2000-gebied. Er broeden verschillende beschermde vogelsoorten, grazen Schotse hooglanders en er zijn fazanten, vossen, buizerds en uilen te zien. Het uitganspunt moet zijn om de natuur te beschermen in plaats van nog meer commerciële activiteiten mogelijk te maken. Door overnachtingen op grote schaal mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een meerdaags festival, wordt de natuur nog meer belast. Dat zou bijvoorbeeld slecht nieuws zijn voor de tienduizenden Smienten, een beschermde eendensoort, die in het Twiske overwinteren. Daarom zijn wij blij dat een meerderheid zich achter ons voorstel schaarde om in de zienswijze op te nemen dat de provincie tegen grootschalige overnachtingen in dit bijzondere Natura 2000-gebied is.’

Foto: Jan Wilem Steenmeijer