De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben plaatsgevonden. GroenLinks heeft zeven zetels gehaald en daarmee zijn we de derde partij van de provincie geworden. Op 29 maart zijn de nieuwe statenleden geïnstalleerd in het provinciehuis in Haarlem. Onze zeven statenleden gaan zich de komende vier jaar keihard inzetten voor onze groene en linkse idealen!