In memoriam Jos Vernooij (1947-2017)

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Jos Vernooij  is overleden. Jos was actief betroken bij de start van de vereniging GroenLinks in 1989. Hij vervulde allerlei actieve rollen en functies voor de partij. Van 2013 tot 2015 was hij bestuurslid van GroenLinks Noord-Holland.

In zijn studententijd werd hij actief in de PPR-Amsterdam en PPR-landelijk. Na zijn raadslidmaatschap was hij onder meer werkzaam voor de Fietsersbond en later bij de gemeente Amsterdam- eerst bij de afdeling Verkeer en Vervoer en daarna bij het Projectbureau BGD, dat de oprichting van de stadsdeelraden voorbereidde. Binnen de gemeente Amsterdam hield hij zich later bezig met ‘bestuurlijke vernieuwing’ en het organiseren van stedelijke inspraakprocessen en stadsgesprekken. Ook was hij jarenlang lid van de werkgroep Verkeer & Stedenbouw van GroenLinks Amsterdam. Telkenmale toonde Jos zich bereid om binnen en buiten de partij zijn ervaring en deskundigheid met anderen te delen.

De fractie, medewerkers en het bestuur van GroenLinks Noord-Holland zijn hem dankbaar voor zijn inzet en leven mee met zijn familie en vrienden.

Alwin Hietbrink, fractievoorzitter
Samir Bashara, bestuursvoorzitter