Meat Free Monday in Noord-Holland

De productie van vlees trekt een zware wissel op het milieu en het klimaat. GroenLinks, de Partij voor de Dieren in Noord-Holland leggen daarom op maandag 29 mei een voorstel aan Provinciale Staten voor om één dag per week geen vlees aan te bieden in de kantines van de provincie. Met een Noord-Hollandse Meat Free Monday campagne kan de provincie haar medewerkers bij verschillende diensten stimuleren om ten minste één dag per week vleesvrij te eten door in de kantines uitsluitend vegetarische producten aan te bieden

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland: ‘Hiermee willen we mensen kennis laten maken met de lekkere vegetarische keuken en uitdagen om het lapje vlees één dag per week te laten staan. Ontzettend goed voor mens, dier en milieu, want een vleesvrije dag per week levert gelijk klimaatwinst op! Provinciale Staten van Noord-Holland heeft dus nu de kans om daar een steentje aan bij te dragen en  een prachtig voorbeeld neer te zetten voor andere provincies, gemeenten en bedrijven.’

Linda Vermaas van PvdD Noord-Holland: ‘Onze belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering zijn mes en vork. Als iedereen zoveel vlees zou eten als wij in Nederland doen, zouden er vier aardbollen nodig zijn, en die hebben we simpelweg niet. Daarom is een transitie naar een meer plantaardig dieet onvermijdelijk.’

Meat Free Monday is een door Paul McCartney en zijn twee dochters Mary en Stella gelanceerde campagne om mensen aan te moedigen een rol te spelen in het verlagen van onze ‘CO2-voetafdruk’, en om aan te tonen dat een kleine verandering in onze manier van leven al een enorm positieve uitwerking heeft op de aarde.

Naschrift: Het voorstel kreeg alleen steun van de SP en werd daarmee verworpen.