Legt Schiphol omwonenden het zwijgen op?

Samen met de Statenfracties van 50PLUS, SP en de Ouderenpartij NH hebben we Statenvragen ingediend over de mogelijke “zwijgplicht” voor kopers van nieuwbouwwoningen bij Schiphol.

De fracties willen weten welke rol Noord-Holland speelt bij het opleggen van een vliegveldclausule in de koopcontracten van nieuwbouwwoningen in de Provincie. Volgens de Volkskrant hebben de provincies en gemeenten met KLM en Schiphol afspraken gemaakt over het opnemen van een kettingbeding waarmee kopers het zwijgen kan worden opgelegd over geluidshinder door vliegtuigen.

De vier fracties willen van het provinciebestuur weten welke afspraken zijn gemaakt en wat dit voor gevolgen heeft. Hebben nieuwe bewoners minder rechten dan zittende bewoners? Zijn hun woningen nu minder waard? Tellen de bewoners nog mee bij tellingen van slaapverstoorden, gehinderden en ernstig gehinderden? Geldt het klaagverbod ook bij toekomstige wijzigingen van het luchtvaartlawaai?

Het is merkwaardig dat bewoners rond vliegvelden de mond wordt gesnoerd met dit soort “zwijgcontracten”, zeker omdat de provincie zegt de dialoog met omwonenden te willen verbeteren. Het lijkt eerder de zoveelste poging van Schiphol om bewoners buitenspel te zetten.