Help boeren om om te schakelen naar natuurvriendelijke landbouw

Boeren die overschakelen van intensief naar natuur- inclusief zorgen voor een beter klimaat en een mooier landschap. GroenLinks Noord-Holland wil daarom dat de provincie hen gaat aansporen en belonen om die overstap te maken. Vandaag brengt de fractie een voorstel in stemming om daarvoor 2 miljoen euro vrij te maken en dit te storten in een nieuw op te richten stimuleringsfonds natuur-inclusieve landbouw.

Kort samengevat streven boeren die natuur-inclusieve landbouw bedrijven naar een zo klein mogelijk effect van hun bedrijfsvoering op natuur en landschap en maken zo veel mogelijk gebruik van lokaal geproduceerde producten, zoals zuivel van vee op kruiden- en bloemrijk gras.

Zita Pels, woordvoerder landbouw van GroenLinks Noord-Holland: “De gevolgen van de intensivering van de landbouw zijn inmiddels voor iedereen wel bekend. Het is niet alleen slecht voor dierenwelzijn en het milieu, maar het is ook debet aan het verdwijnen van bijvoorbeeld de weidevogel. Bovendien is het ook nog eens slecht voor onze gezondheid. Omwonenden van intensieve veehouderijen ondervinden meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. “

“Gelukkig neemt de vraag naar biologische producten toe en stappen steeds meer boeren hierop over. Maar dat is verre van eenvoudig voor hen, en het brengt vaak hoge kosten met zich mee. Met dit stimuleringsfonds maken we de stap voor boeren door de hele provincie een stuk makkelijker. Het is zaak dat de provincie hier flink mee aan de slag gaat. Boeren die natuurinclusieve landbouw bedrijven zijn belangrijke partners: ze beheren het landschap en spelen een belangrijke rol in het herstel van de biodiversiteit. Daar moet eerlijke beloning tegenover staan!’