Grutto
Grutto

GroenLinks wil Noord-Holland dwingen tot actieplan weidevogels

De provincie moet op korte termijn een plan van aanpak opstellen om de weidevogelstand in Noord-Holland te herstellen. Dat voorstel brengt GroenLinks Noord-Holland maandag in stemming in Provinciale Staten.

GroenLinks pleit al jaren voor een stevig plan om de terugloop van het aantal weidevogels te stoppen. De fractie presenteerde een aantal voorstellen, maar dat resulteerde tot nu toe alleen in een eenmalige proef: op één plek in de provincie wordt boerenland ingezaaid met een mengsel van inheemse kruiden. GroenLinks wil dat Provinciale Staten maandag een glasheldere uitspraak doet waar Gedeputeerde Staten niet omheen kan: er moet nu snel werk worden gemaakt met het redden van weidevogels.

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland:  ‘Één  proef, een prima project uiteraard,  is bij lange na niet genoeg om de terugloop van het aantal weidevogels te stoppen. Iedereen weet dat het bedroevend slecht met ze gaat. Vogels als de scholekster, veldleeuwerik en de grutto zijn zo zeldzaam geworden dat ze op de rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten staan. Noord-Holland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid, onder meer omdat in onze provincie 15% van de Europese populatie van de grutto broedt. We kunnen de daling alleen stoppen door nu actie te ondernemen en meer geld vrij te maken voor extra weidevogelbeheer. Voor de weidevogels is het echt twee voor twaalf.’

GroenLinks wil dat het provinciebestuur voor oktober 2017 een concreet, uitgebreid plan van aanpak presenteert.

 

Update: De motie werd, ondanks steun van de voltallige oppositie, helaas verworpen. VVD, D66, PvdA en CDA stemden tegen.