GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP: meer inzet voor Regenboogprovincie

GroenLinks Noord-Holland heeft, met steun van de Partij voor de Dieren en SP, een aangescherpt initiatiefvoorstel ingediend zodat de provincie zich sterker als Regenboogprovincie kan profileren. Begin 2018 heeft de provincie Noord-Holland zich op initiatief van GroenLinks Noord-Holland uitgeroepen tot Regenboogprovincie, een belangrijke stap voor betere acceptatie van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen) binnen onze provincie. GroenLinks is blij dat Gedeputeerde Staten haar initiatief voortvarend heeft opgepakt, maar de fractie ziet, net als Partij voor de Dieren en de SP, ook ruimte voor concretere stappen.

De drie partijen doen een aantal nieuwe voorstellen. Zo willen ze dat de provincie de Noord-Hollandse gemeentes meer stimuleert en motiveert om zich sterk te maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTIQ+’s. GroenLinks Statenlid Rosan Kocken: ‘Er bestaan in Noord-Holland vrij grote verschillen tussen wat gemeentes doen op dit gebied. Dat komt onder meer omdat de grotere gemeenten wél en de kleinere gemeenten vrijwel geen geld en ondersteuning krijgen van het Rijk. Uiteraard is het aan de gemeenten zelf wat voor soort projecten zij willen organiseren, maar wij vinden dat de provincie hier een rol in kan spelen als kennismakelaar en aanjager van het organiseren van projecten. Wij willen dat de provincie dit jaarlijks op de agenda zet, bijvoorbeeld door het organiseren van een symposium voor alle gemeenten en belangenorganisaties.’

Ook willen de partijen dat er een roze ambtenarennetwerk komt dat op alle niveaus binnen de provincie voortdurend culture diversiteit op de agenda zet en gevraagd en ongevraagd advies geeft. Een netwerk dat fungeert als sparringpartner voor de hele organisatie. 'De oprichting van een roze werkgroep is een heel belangrijke stap voor de provincie om expertise te verwerven over LHBTIQ+ kwesties, onmisbaar als de provincie zelf goed inclusief werkgeverschap wil voeren en een voortrekkersrol wil vervullen in Noord-Holland,’ zegt Fabian Zoon, Statenlid van de Partij voor de Dieren.

De SP schaarde zich ook volmondig achter het initiatief. ‘De provincie moet uitstralen dat je In Noord-Holland kunt zijn wie je bent.’ Aldus Statenlid Carlien Boelhouwer.

‘Wat ons betreft hijsen we niet alleen de vlag, maar gaan we als provincie ook echt aan de slag! Dingen veranderen niet vanzelf. Een inclusieve provincie waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het uitroepen van Noord-Holland als Regenboogprovincie is een prachtige eerste stap, maar we zijn er nog lang niet.’ Aldus Rosan Kocken, Fabian Zoon en Carlien Boelhouwer.