Gisteren oordeelde de rechter dat de Staat een zorgplicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De overheid moet er voor zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. GroenLinks Noord-Holland is zeer verheugd over deze uitspraak. De fractie dient maandag een voorstel in om het klimaatbeleid van de provincie verder aan te scherpen. 

Fractievoorzitter Alwin Hietbrink: “Extra maatregelen om in Noord-Holland de CO2 terug te dringen zijn onontkoombaar. In onze provincie, waar fors meer geld wordt uitgetrokken voor asfalt dan natuur en groen, liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Zo kan de provincie veel meer doen om lokale energie initiatieven te ondersteunen, meer investeren in het fietsnetwerk en een einde maken aan intensieve landbouw en veehouderij.”

GroenLinks vindt het zonde en niet uit te leggen dat er in Noord-Holland zoveel mogelijkheden om de CO2 uitstoot terug te dringen onbenut blijven. Hietbrink: “Met de uitspraak van de rechter kan niemand er meer om heen dat een koersverandering noodzakelijk is. Wij horen graag van Gedeputeerde Staten wat voor maatregelen zij gaan nemen om te zorgen dat ook de provincie zich aan de uitspraak van de rechter houdt.”

In de komende week dienen GroenLinksfracties in heel Noord-Holland vergelijkbare voorstellen in hun gemeenteraad in.