GroenLinks Noord-Holland is tegen het mogelijk maken van overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske en roept de provincie op zich hier in de zienswijze stevig tegen uit te spreken. GroenLinks vindt dat de provincie hierover een onverkort ‘nee’ moet overbrengen aan het algemeen bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland.

Provinciale Staten boog zich op 10 februari over de concept zienswijze van de provincie op ambitiedocument van het recreatieschap Twiske-Waterland. In dat ambitiedocument staat onder meer dat het schap streeft naar overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske. Dat is op dit moment nog verboden. GroenLinks Noord-Holland vindt dat dat zo moet blijven.

Statenlid Ayşe Er, woordvoerder recreatie: ‘Het Twiske is een prachtig Natura2000-gebied. Er broeden verschillende beschermde vogelsoorten, grazen Schotse hooglanders en er zijn fazanten, vossen, buizerds en uilen te zien. Het uitganspunt moet zijn om de natuur te beschermen in plaats van nog meer commerciële activiteiten mogelijk te maken. Door jaarrond overnachtingsmogelijkheden mogelijk te maken wordt de natuur nog meer belast. Dat zou bijvoorbeeld slecht nieuws zijn voor de tienduizenden Smienten, een beschermde eendensoort, die in het Twiske overwinteren. Daarom zijn wij tegen het mogelijk maken van overnachtingen in dit bijzondere Natura2000-gebied.’

Er: ‘Wat GroenLinks betreft stelt de provincie zich, net als bijvoorbeeld de gemeenteraad van Landsmeer, op het standpunt dat overnachten in Het Twiske verboden blijft.’

Foto: Jan Wilem Steenmeijer