De conclusie van het rapport dat het milieutechnisch toezicht via ‘de gestelde kaders verloopt maar dit in de huidige context van maatschappelijke onrust niet volstaat’ verbaast GroenLinks niet. Onze zorgen over de gezondheid van de bewoners en een goede uitvoering van de VTH-taken door de provincie waren in februari vorig jaar juist aanleiding om in PS het initiatief voor dit onderzoek te nemen met de motie ‘Stop de grafietregens’. Omdat de Staten unaniem voor hebben gestemd, kon de opdracht aan de Rekenkamer verstrekt worden.

GroenLinks-woordvoerder Ayṣe Er: ‘Het rapport bevestigt ons beeld dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied scherper toezicht had kunnen houden en beter met de omwonenden had kunnen communiceren. We hebben die kritiek eerder geuit. Het zal pijnlijk zijn voor de omwonenden dat nu te lezen. Tegelijkertijd zien we dat het huidige college van Gedeputeerde Staten met het Programma Tata Steel 2020-2050 al werk maakt van een aantal aanbevelingen uit het rapport. De Randstedelijke Rekenkamer bevestigt dit. Dat geeft ons, en hopelijk ook de IJmonders, vertrouwen dat het inmiddels beter gaat met het milieutoezicht. Wij zullen er bij het college van Gedeputeerde Staten op aandringen ook de andere aanbevelingen op te volgen.’

Het rapport constateert ook dat de speelruimte voor de provincie en de Omgevingsdienst beperkt is. Belangrijke regelgeving over het milieutoezicht op Tata Steel en Harsco wordt in Den Haag en Brussel gemaakt. Natuurlijk kan de provincie wel zijn invloed aanwenden om tot strengere regels te komen en daar zal GroenLinks het college ook toe oproepen in de vergadering van de commissie NLG op 11 februari waar het rapport geagendeerd staat