GroenLinks-fractievoorzitter in Noord-Holland Rosan Kocken: ‘Bij de eerdere steunmaatregelen ging het vooral om nationale instellingen met veel bekendheid. Maar ook regionale instellingen verkeren in zwaar weer. In onze provincie bevindt zich naast ruim 50 procent van de nationale culturele instellingen een groot aantal regionale instellingen.  Daar komt talent vandaan, daar kan iedereen in aanraking komen met kunst en daar worden kinderen cultureel opgevoed. Die instellingen hebben onze steun hard nodig.’

Ook in Noord-Holland spant GroenLinks zich in om deze instellingen te helpen. Waar de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Meliani eerder aangaf 17 miljoen euro vrij te maken voor kunst en cultuur in onze hoofdstad en Alkmaar een Noodfonds voor culturele evenementen beschikbaar heeft gesteld, komen alle kunst en cultuur-wethouders uit  Noord-Holland en gedeputeerde Pels vandaag met een brief aan de ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) met de oproep de regionale kunst en cultuursector duidelijk op te nemen in nieuwe steunmaatregelen. Zonder extra steun vanuit het Rijk zal de sector blijvende en onherstelbare schade oplopen.

Een sterke culturele sector is voor GroenLinks altijd van belang geweest en we zijn trots hier met een recordaantal wethouders en een gedeputeerde een belangrijke bijdrage aan te leveren. In een land waar een miljardencheque voor de vervuilende vliegsector wordt uitgetrokken zou het een schande zijn als de cultuursector blijvend zou worden beschadigd door een Rijk dat niet dieper in de buidel wil tasten. GroenLinks zal er alles aan doen dit te voorkomen.