Taken

Het provinciaal bestuur heeft de volgende algemene bestuurstaken:

 • Het stimuleren van de oprichting van afdelingen binnen de provincie;
 • Indien nodig (op verzoek) ondersteunen van lokale afdelingen en eventueel bemiddelen bij conflicten;
 • Het tijdelijk overnemen van de taken van een afdelingsbestuur dat in gebreke blijft;
 • Het organiseren van provinciale evenementen (zoals een PLV), activiteiten en acties;
 • Het betrekken van afdelingen bij (boven-lokale) politieke activiteiten;
 • Het ondersteunen van de (voorbereiding van) campagnes van de Europese en Gemeenteraadsverkiezingen van lokale afdelingen.

Daarnaast hebben de voorzitter, secretaris en campagneleider aanvullende taken.

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn kernwaarden van GroenLinks. Die diversiteit willen we ook terugzien in het bestuur. De kandidatencommissie krijgt daarom de opdracht mee om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder gender, leeftijd, seksuele geaardheid, etnisch-culturele achtergrond, geografische spreiding, opleidingsachtergrond, ervaring en kennis van zaken, vernieuwing en continuïteit.

Beschikbaarheid

 • +/- 1 dagdeel per week, soms meer en soms ook in het weekend.
 • Het bestuur vergadert eens in de twee weken in de avond. Het bestuur kan onderling bepalen om vaker of minder vaak te vergaderen.
 • Daarnaast bezoeken bestuursleden landelijke bijeenkomsten, fractievergaderingen en provinciale activiteiten.
 • In verkiezingstijd zijn bestuursleden meer tijd kwijt vanwege de ondersteuning bij de campagnes.

Kennis, inzicht, eigenschappen

De volgende eigenschappen/competenties zoeken wij in een bestuurslid. Je hebt/bent:

 • Kennis van en affiniteit met het gedachtengoed van GroenLinks;
 • Politiek sensitief en integer (bijv. het omgaan met vertrouwelijke informatie).
 • Een goede teamgenoot: betrouwbaar, samenwerkingsgericht, respectvol, aanpassingsvermogen en overtuigingskracht.

Wenselijke competenties

Daarnaast is het wenselijk dat meerdere bestuursleden beschikken over de volgende competenties/vaardigheden. Je hebt of bent (een kei in):

 • Bestuurlijk inzicht;
 • Plannen en organiseren;
 • Conflicthantering;
 • De digitale wereld zoals social media;
 • Communicatief vaardig;
 • Activerend vermogen;
 • Wortels in/goede contacten met diverse ‘verwante’ organisaties dan wel andere gremia binnen GroenLinks.

Tijdspad

Potentiële kandidaten, inclusief huidige bestuursleden, kunnen zich tot en met 10 oktober aanmelden. De kandidatencommissie zal hierna gesprekken voeren Zij doet een voordracht aan de leden en op 25 november 2023 kiezen de leden tijdens de PLV het nieuwe bestuur.

Aanmelden en contact

Is dit echt iets voor jou en voldoe je aan het profiel? Stuur voor 10 oktober een korte motivatie en een beknopt CV naar de kandidatencommissie via kc.glnh@outlook.com. Vermeld bij je aanmelding eventueel ook welke bestuursfunctie je ambieert.