Fred blogt: stop groei Schiphol en Lelystad Airport!

De grenzen van Schiphol zijn allang overschreden voor wat betreft: veiligheid, klimaat en gezondheid omwonenden. Toch presteert Schiphol het om berekeningen te presenteren waarin wordt geconcludeerd dat de luchthaven flink mag groeien. In de voorlopige milieueffectrapportage (MER) staat dat Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Let wel: 40.000 meer dan nu is toegestaan. Gevolg: meer CO2-uitstoot, wat haaks staat op de klimaatdoelen. En hét beschermingsmiddel voor omwonenden -de 4de baan regel- gaat onderuit. Onacceptabel.

Inwoners van Zwanenburg, Aalsmeer en Uithoorn, die het toch al zwaar te verduren hebben, gaan nog meer overlast krijgen. De Zwanenburg- en de Aalsmeerbaan moeten nog vaker worden gebruikt om de flinke groei te verwerken.

Schiphollen
Een nieuw hoofdstuk in het inmiddels dikke boek dat Schiphollen heet. De opstellers van het rapport hebben blijkbaar besloten dat ze de procedure omdraaien. Eerst een nieuw groeicijfer vaststellen, daarna pas kijken wat die extra vluchten betekenen voor het milieu en omwonenden. De wereld op zijn kop!

De groei van de luchtvaart gaat niet samen met een groene, veilige toekomst. De rapporten dat er veel meer moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen vliegen je om je oren. Het is te gek voor woorden dat iedereen, van industrie tot landbouw, hard aan de bak moet om te verduurzamen en dat de luchtvaart carte blanche zou krijgen om meer CO2 uit te stoten.

Het verhaal dat Lelystad Airport omwonenden van Schiphol gaat ontlasten is pertinent onwaar. Vakantievluchten worden overgeheveld naar Lelystad om op Schiphol andere vluchten te kunnen faciliteren, niet om hinder te beperken.

Nieuw provinciebestuur moet zich verzetten tegen groei
GroenLinks vindt dat het nieuwe provinciebestuur aan de bak moet om de groei van zowel Schiphol als Lelystad tegen te houden. Schiphol is niet alléén een zaak van het Rijk. Noord-Holland heeft wettelijke planologische bevoegdheden en speelt daarnaast ook een belangrijke en actieve, ontwikkelende en regisserende rol in de omgeving van de luchthaven en zou zich ook met Lelystad Airport moeten bemoeien. Waar de provincies Overijssel en Gelderland al hebben aangegeven dat er grenzen zijn aan overlast, hult ons provinciebestuur zich in stilzwijgen. En dat terwijl er ook boven Noord-Holland laagvliegroutes zijn ingetekend.

Geen steun van D66 en PvdA voor stop groei luchtvaart
Het is tijd voor een stevig geluid vanuit de provincie. Een provincie die klip en klaar stelt dat de grenzen voor omwonenden (vraag het ze maar!) en het milieu (lees de rapporten!) zijn bereikt. De huidige coalitiepartijen doen dat niet. Dat het CDA en VVD hierin niet voorop lopen zal niemand echt verbazen. Maar ook voor D66 en PvdA in Noord-Holland is een stop op de groei teveel gevraagd. Beide partijen hadden bij het vaststellen van de Omgevingsvisie, heel veel woorden nodig om uit te leggen waarom ze moties en amendementen niet steunen die Schiphol een halt toe roepen, overlast voor omwonenden verminderen en inzetten op snelle treinverbindingen.

Het kan en moet anders
GroenLinks wil grip krijgen op de ontwikkeling van de luchtvaart en verenigt zijn krachten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De grenzen zijn bereikt. Schiphol laten groeien is een politieke keuze. We hebben geen 60 vluchten per dag naar steden als Londen en Parijs nodig als we investeren in alternatieven. GroenLinks wil inzetten op snel internationaal treinverkeer, een eerlijke prijs voor vliegtickets, belasting op kerosine, e.d. GroenLinks wil dat omwonenden serieus worden genomen. We gaan de geluidsoverlast meten in plaats van er onnavolgbare rekenmethodes op los te laten. We kunnen echt niet langer onze ogen en oren sluiten voor de eindeloos toenemende stroom aan vervuilende en rustverstorende vliegtuigen.