Mijn weken staan nu echt in het teken van de formatie. Het is best een intensieve periode. Soms pakken we meerdere dagen achter elkaar door in de gesprekken. Als ik dan thuis ben liggen er ook nog genoeg voorbereidende stukken voor de volgende dag. Sommige provinciale dingen lopen ondertussen ook gewoon door. Interim Statencommissies bijvoorbeeld en op 30 mei hadden we een Provinciale Statenvergadering. We stemden toen op de kandidaten voor de Eerste Kamer der Staten Generaal. En andere partijen dienden ook moties in, waar je vervolgens wat mee wil. 

De formatie gaat gestaag de goede kant op. Hoe langer we bezig zijn, hoe dichter we tot elkaar komen. We begonnen dit proces als 4 partijen die best ver van elkaar af staan. Dat is spannend. We  doen allemaal wat we denken dat het beste is voor Noord-Holland. Maar voor GroenLinks is dat wat anders dan voor de BBB en de VVD. Het verschil met die partijen is groot, maar we vinden elkaar ook. Zowel de BBB als GroenLinks hechten veel aan goede voorzieningen in het landelijk gebied. En de VVD vindt net als wij de wooncrisis een heel belangrijk thema. 

Ondertussen verzamelen we wel ideeën van buiten. Vorige week kwamen een stuk of 30 maatschappelijke organisaties langs die iets met de provincie te maken hebben, zoals de Fietsersbond, de havens, Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland en de Vervoerregio. Er was aandacht voor verschillende thema’s, zoals wonen en energie. Zo werden we gevoed vanuit organisaties die dagelijks met deze onderwerpen bezig zijn. Wat moeten we echt niet vergeten in ons akkoord? En wat is voor jullie het belangrijkst? Dat was heel leuk en nuttig.

Daarnaast kunnen inwoners nog tot en met 10 juni een brief sturen als ze ons iets willen meegeven voor het coalitieakkoord. De provincie is er voor iedereen en de politiek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daar maak ik mij ook hard voor. Dus denk niet: wat weet ik er nu van? Geef ons vooral mee waarvan je denkt: dit vind ik superbelangrijk. Die 8 mensen aan tafel hebben heel veel voelsprieten, maar weten en horen niet alles. Het is voor ons goed om van zoveel mogelijk mensen te horen wat ze belangrijk vinden. 

De formatie is voor mij geslaagd als we een akkoord hebben waarmee we Noord-Holland een stukje groener en eerlijker maken. Waarmee we de komende jaren echt wat gaan doen met de grote uitdagingen die op ons afkomen, zoals de klimaatcrisis en de wooncrisis. We zijn hard aan het werk en willen het zo snel mogelijk af hebben, maar we doen het ook graag goed en zorgvuldig. We hebben niks aan een overhaast akkoord waar niemand wat mee kan. Ik verwacht en hoop nog steeds dat we er voor het zomerreces uit zijn.