Eerste update informatieproces

Noord-Holland heeft gekozen. Het werd een historische uitslag voor GroenLinks. Nog nooit waren we zo groot in de provincie. Wij zijn er klaar voor om onze belofte voor een duurzaam, groen, sociaal en inclusief Noord-Holland waar te maken. De grote uitdagingen waar Noord-Holland voor staat vragen om het nemen van verantwoordelijkheid.

GroenLinks staat voor een open manier van politiek bedrijven. GroenLinks staat voor helderheid, transparante keuzes en het aangaan van de uitdagingen samen met de inwoners van Noord-Holland. We willen samen met de Noord-Hollanders werken aan onze toekomst. GroenLinks wil ervoor zorgen dat de provinciale politiek meer open staat voor wat er leeft bij onze inwoners en maatschappelijke initiatieven.

In de visie van GroenLinks mogen inwoners niet alleen hun zegje doen als er al een besluit op tafel ligt, maar betrek je inwoners al bij het opstellen van de plannen en moet de provincie meer open staan voor initiatieven vanuit de samenleving. Wat GroenLinks betreft beginnen we daar al mee tijdens de onderhandelingen. Als eerste door helderheid en openheid te verschaffen. Er dient een heldere opdracht voor de informateur te zijn, een gedegen proces voorstel en openbare kennis van de standpunten van de provinciale partijen.

Stand van zaken
De partij die nipt als grootste uit de bus kwam, het Forum voor Democratie, is nu aan zet. Het initiatief ligt traditiegetrouw bij de grootste partij om een verkenning uit te voeren naar een mogelijke coalitie waarin zij plaats kunnen nemen.

Het is op dit moment niet duidelijk wat het Forum voor Democratie met Noord-Holland wil. De paar punten die zij noemen, zoals geen nieuwe windmolens en zonneweides, staan haaks op onze plannen om Noord-Holland klaar te maken voor de toekomst. En ook onze wens voor een inclusieve samenleving vindt geen weerklank bij deze partij. Een coalitie met het Forum voor Democratie en GroenLinks is dan ook moeilijk voor te stellen.

Op dit moment ligt er geen duidelijke opdracht aan de informateur en ook geen proces voorstel. Dat baart ons zorgen. Dit zullen wij dan ook inbrengen bij het verkennende gesprek wat zal worden gevoerd met de door het Forum voor Democratie aangestelde informateur. Wij zullen een stevig pleidooi houden voor meer helderheid en openheid.

Het is aan de door het Forum voor Democratie aangestelde informateur om te concluderen of er in Staten bij andere partijen genoeg gedeelde gronden zijn om onderhandelingen met het Forum voor Democratie te starten. Wij maken er geen geheim van dat als niet lukt wij klaar staan om het voortouw te nemen om tot een coalitie te komen voor een provinciebestuur dat keihard wil werken aan een groene, duurzame en sociale provincie.