GroenLinks is blij dat ons College zich met dit plan in de kopgroep van Nederland nestelt. 90% van het Noord-Hollandse natuurnetwerk is al ingericht, maar de laatste loodjes –5600 hectare– wegen zwaar. Het wordt nog een pittige koers waarin we het tempo steeds verder gaan opvoeren. Vorige coalities realiseerden gemiddeld 250 hectare nieuwe natuur per jaar. De komende 2,5 jaar gaan we naar 700 hectare per jaar en daarna loopt de snelheid op tot circa 1000 hectare per jaar. Dat is fors en veel plannen vragen meer tijd dan gedacht. Daarom spreekt het College zich nu al uit over de inzet van veel extra middelen in de volgende collegeperiode.

Er komt een stevige uitvoeringsorganisatie met een koffer vol instrumenten. Belangrijk nieuw middel is de volledige schadeloosstelling. Hiermee kan de provincie grondeigenaren volledig compenseren voor de waardedaling van (landbouw)grond naar natuur. We gaan ook een actieve grondpolitiek voeren met een grote rol voor de provinciale pachtgronden. De processen op gebiedsniveau met inzet van alle betrokkenen zijn echter doorslaggevend. Zo hopen we zoveel mogelijk nieuwe natuur te realiseren op basis van vrijwilligheid, al blijft onteigening als laatste optie mogelijk. De koppeling met andere doelen - stikstofreductie, klimaatwinst, tegengaan van bodemdaling, transitie van de landbouw en nieuwe recreatiegebieden - is belangrijk, ook vanwege de financiering.

Zeker, als GroenLinks hebben we in de collegeonderhandelingen keihard ingezet op een snellere start met nog meer hectares in deze periode. Maar we zijn ook realistisch. De ervaring leert dat je een koers zelden wint met een vroege ontsnapping. Een goede strategie voor de hele wedstrijd biedt de beste kansen op de eindoverwinning.