Wat er in Glasgow gebeurt

We trapten de middag af met een vlammend betoog van Martine Doppen, klimaatactivist in hart en nieren. Zij was onderdeel van #RailToTheCop en neemt ons mee door de trein en de groene en blauwe zones in Glasgow. Belangrijkste punt? We negeren in ons klimaatbeleid nu de groepen die nu al geraakt worden door de klimaatcrisis en die de oplossingen bovendien in pacht hebben. Als westerse landen hebben wij een verantwoordelijkheid naar hen toe. Bekijk hier het filmpje waarmee Martine de zaal overtuigt dat dekoloniaal klimaatbeleid nodig is.

Vol in de wind

Van daar naar de huidige stand van zaken in Noord-Holland lijkt misschien een grote stap, maar de discussie in de zaal is al flink op gang. In verschillende deelsessies, geleid door Andrea de Graaf, Frank Boon, Siward Zomer lopen we de dilemma’s van de energietransitie langs en hebben we het over de kansen van pionieren en energiecoöperaties. Hoewel die nog te vaak als middel worden gezien om draagvlak te creëren, zijn ze vooral gewoon broodnodig en een belangrijke manier om lokale democratie te bevorderen, vermogen in de gemeenschap te houden en natuurlijk lokaal energie op te wekken. Dat daar genoeg voorbeelden van zijn in onze provincie blijkt wel!

Rosemarie Slobbe neemt ons mee in het belang van duurzame landbouw en de biodiversiteitscrisis waar we op afstevenen. In haar boek “Biodivers Boeren” houdt ze een pleidooi voor het belang van natuur voor het boerenbedrijf. Bestel het bij je lokale boekhandel.

Een beweging van bewegingen

Het spannendst wordt het in het afsluitende panel. Want hoe verbinden we al deze perspectieven vanuit activisme, politiek, energie en natuur aan elkaar? Dat blijft natuurlijk de grote uitdagingen, maar de conclusie is in ieder geval dat we elkaar daar hard in nodig hebben. Ieder pakt z’n rol en uiteindelijk bouwen we zo, in de woorden van Martine, een beweging van bewegingen. Want de klimaatcrisis, die fiksen we alleen samen!