GroenLinks Noord-Holland wil graag bekijken of werkgroepen ingezet kunnen worden om actieve leden meer inhoudelijk bij de partij te betrekken.
 

We willen GroenLinksers de mogelijkheid bieden om actief bij te dragen aan het gedachtengoed van de partij. Na het zomerreces starten we met een werkgroep rond het thema Landbouw, een belangrijk onderwerp in onze Provincie. Specifieker stellen we voor om ons te richten op de beïnvloeding van de Voedselvisie van Provinciale Staten. We denken na over het GroenLinks geluid op dit thema en wat onze bijdrage kan zijn aan de Provinciale voedselvisie.

De werkgroep ondersteunt Statenlid Rien Cardol. Insteek is dat er een nuttige en leuke wisselwerking ontstaat. De werkgroep is agendavolgend en adviserend. We kunnen dus niet garanderen dat adviezen van de werkgroep 1 op 1 worden overgenomen. Voorzitter van de werkgroep is Marianne van Leeuwen, secretaris van het GroenLinks bestuur Noord-Holland.

Voor de werkgroep zoeken we GroenLinksers met interesse voor het thema landbouw. We willen graag ook iemand met praktijkervaring in de landbouw bij de werkgroep betrekken.  De werkgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig om het beoogde resultaat op te leveren. In de eerste bijeenkomst maken we een inschatting van het aantal benodigde bijeenkomsten en plannen we die in. We verwachten dat we in het begin en aan het einde van het traject meer bijeenkomsten zullen inplannen. Als het in de tussenliggende periode rustiger is, dan kunnen we het aantal bijeenkomsten beperken. Reken op ongeveer 1 vergadering per maand en daarnaast wat lees- en uitzoekwerk.

We komen na het zomerreces voor het eerst bij elkaar en we gaan door tot het voorjaar 2021.

Bijeenkomsten kunnen in principe plaatsvinden op het Provinciehuis. Mocht dit voor werkgroepleden moeilijk bereikbaar zijn, dan kunnen we na de eerste bijeenkomst zoeken naar een alternatieve locatie. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij Marianne van Leeuwen: hello@mariannevanleeuwen.com

Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 6 personen meedoen!