Het probleem

GroenLinks wil vooropstellen dat wij betreuren dat het nodig is om het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) te beheren.

Tegelijkertijd moeten we reëel zijn, beheer is nodig. De damherten veroorzaken namelijk grote schade aan de natuur. Dit heeft als gevolg dat de biodiversiteit van dit Natura 2000-gebied achteruit gaat en andere flora en fauna in de verdrukking komen.

Zonder beheer zal de populatie damherten blijven toenemen met als gevolg dat de schade aan de AWD alsmaar groter wordt. Meer informatie over het gebied en de onderzoeken naar de schade kunt u hier vinden.

Onderzoek naar anticonceptie als alternatief

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 december hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of beheer kan op basis van anticonceptie. De motie vindt u onderaan de pagina 👇

Wat hebben we verder bereikt

Daarnaast hebben we gezorgd dat de periode van de jacht niet met drie maanden wordt uitgebreid.

Laatstelijk, We hebben ervoor gezorgd dat in de Faunabeheereenheid, die over het beheer van de damherten gaat, een zetel komt voor dierenwelzijnsorganisaties.