Landschap Noord-Holland dreigt het slachtoffer te worden van een forse bezuiniging door de provincie. De jaarlijkse bijdrage van de provincie bedraagt nu nog 1,5 miljoen euro, maar Gedeputeerde Staten is voornemens deze investering in natuur de komende jaren afbouwen tot nul euro. Een groot deel hiervan betreft gelden ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk van zo’n 10.00 personen in Natuur en Landschap

GroenLinks had al eerder bij een eerste opmaat voor de begroting vlak voor de zomervakantie een motie ingediend, samen met o.a. SP en PvdD, om het bedrag voor de vrijwilligers te koppelen aan de agenda groen. Dan zou het ineens tot de kerntaken van de provincie behoren en niet meer onder de bezuinigingen hoeven te vallen. De coalitiepartijen hebben hier toen en bloc tegen gestemd. Maar op de commissievergadering afgelopen maandag, te midden van de grote opkomst van een protesterende achterban van het Landschap Noord-Holland, veranderden zij van koers. GroenLinks sprong daarop in en kondigde ter plekke opnieuw haar voorstel aan om op genoemde manier bij de begrotingsbehandeling op 10 november die bezuiniging ongedaan te maken.

Afgelopen maandag overhandigde het Landschap Noord-Holland ruim 13.000 handtekeningen aan de provincie. Tot 10 november kunt u de petitie nog ondertekenen.